Setkání města s občany

Setkání občanů s představiteli města Náchod

Ve středu 29. května 2013 proběhlo v prostorách Informačního centra mládeže a otevřeného klubu Hnízdo ve Středisku volného času Déčku Náchod setkání občanů s představiteli města Náchod na téma Náchod město sportu 2013.

Setkání připravil mládežnický tým klubu Déčka v rámci projektu Participativní demokracie za podpory Mládeže v akci a města Náchod. V poslední době velmi diskutované téma – Náchod – Evropské město sporu 2013 si tým vybral z důvodu ujasnění toho, co ocenění městu a nám občanům tento titul přinese, jaké jsou záměry města v oblasti investic do sportu a další souvisejících témat.

Vedení města Náchod podporovalo organizační tým od začátku. Přípravy koordinovala za město místostarostka mgr. Drahomíra Benešová. Osobně město na setkání zastupoval pan starosta Jan Birke, místostarosta ing. Tomáš Šubert, euromanažerka projektu ing. Jana Horáková a odborný pracovník pro sport a kulturu Roman Toušek. Za tým organizátorů projektu Participativní demokracie se představil Bc.Gerd Weinlich a Jiří Čorej, kteří přiblížili projekt.

V úvodu pan starosta všem příchozím popsal cestu k získání titulu Evropské město sportu 2013, popsal možnosti, které z toho pro Náchod vyplývají a poté s panem místostarostou představili záměr města v otázce náchodských sportovišť. Náchodští aktivní i pasivní sportovci se opravdu mají na co těšit.

Mládežnický tým Déčka přišel s návrhem Dne otevřených dveří všech sportovišť v Náchodě. Myšlenka dne zpřístupnění sportovišť široké veřejnosti, přivítalo nejen vedení města ale i zástupci sportovišť a sportovních klubů, kteří se setkání zúčastnili. Návrh byl dále rozvinut o zajištění zajímavého programu na každém sportovišti jako třeba ukázku nebo workshop základních dovedností nabízených sportů, popřípadě nábor malých sportovců a samozřejmě poskytování informací o dostupnosti sportoviště veřejnosti.

Veřejnost byla vedením města seznámena s plánem na nové sportovně, rehabilitačně – relaxační centrum, které přiláká do Náchoda – Evropského města sportu, sportovce, paralympioniky, profesionální hasiče a další milovníky sportu nejen z České republiky, ale i z jiných částí Evropy.

Setkání bylo rozhodně přínosem pro všechny zúčastněné. Občané kladli otázky, zástupci města odpovídali a přivítali i přínosné návrhy z řad příchozích, jako třeba sestavení kalendáře sportovních akcí v našem městě.

Děkujeme vedení města Náchod za podporu setkání a samozřejmě děkujeme také zástupcům náchodských sportovišť, sportovních klubů, oddílů, sportovcům a všem ostatním občanům, kteří přišli a zajímali se o vývoj sportovišť v našem městě.

 

Tereza Nývltová regionální autor, ICM Náchod

 

 

Přidej komentář jako první k "Setkání města s občany"

Zanechte komentář