Sicilie

sicilie

Když jsem dostala nabídku být součástí českého týmu na Youth Exchange projektu přes Erasmus + s názvem Smart recycling na Sicílii,  který se konal v kouzelném městečku Piedimonte Etneo přímo na úpatí sopky Etny, neváhala jsem ani chvíli.

Tento projekt se uskutečnil ve dnech 23- 31. května a náš šestičlenný dívčí tým byl připraven a natěšen vstřebávat nové zážitky. Ačkoli většina z nás nevěděla, do čeho jsme se to vlastně pustily, zpětně mohu říci, že nikdo z nás by naše rozhodnutí nevrátil. Ba naopak.sicilie2

Jelikož jde v těchto projektech hlavně o prolínání kultur, zúčastněných zemí bylo požehnaně.  Společně s týmy Itálie, Řecka, Polska a Chorvatska jsme měli možnost prozkoumat krásy Sicílie, obohatit naše znalosti ve sféře recyklování a zabývat se problematikou životního prostředí. Z každé země bylo vysláno 6 členů, kteří měli za úkol reprezentovat danou zemi.

Hlavním bodem celého výjezdu byl však program. Předem jsme dostali stručný harmonogram, kde jsme měli možnost vidět, jak náš týden bude přibližně probíhat a jakých workshopů se můžeme zúčastnit. Program celého projektu mě nadmíru překvapil. Jak dopolední tak i odpolední aktivity byly natolik poutavé a zajímavé, že na nudu jsme čas prostě nenašli. Na své si tam přišel úplně každý. Od vedených diskuzí na různá problematická témata, komunikace s obyvateli místního města, adaptační aktivity ve formě her, poznávání okolí při plnění úkolů, až po kreativní vytváření hraček pro školky z recyklovatelného materiálu. I přes takhle nabitý program jsme vždy měli i volné chvíle, které jsme nejraději využívali seznamováním a upevňováním vztahu s ostatními členy Erasmu. Jeden z posledních večerů byl věnován právě kultuře, kdy si každá země připravila prezentaci o své zemi a nechyběly ani ochutnávky jednotlivých tradičních nápojů a pokrmů.

Shrnutím bych chtěla říci, že pro mě byl projekt přes Erasmus + na Sicílii nezapomenutelným zážitkem. Asi úplně nejdůležitější pro mě byla nepřetržitá komunikace v angličtině, která byla nedílnou součástí celého pobytu. Během pobytu jsem si zvýšila sebevědomí a znalosti nejen ve sféře recyklování, ale získala jsem i všeobecný přehled o jiných kulturách a jejich životním stylu. Velké pozitivum také vidím v seznámení s novými lidmi z různých koutů Evropy, se kterými jsme dodnes v kontaktu. Takové zážitky si totiž poneseme už do konce života. Proto vždycky když budete mít příležitost, neváhejte, protože až s odstupem času uvidíte, co vám tato zkušenost všechno přinesla.

Tímto patří mé velké poděkování panu Martinu Frolíkovi, který je jedním ze zakladatelů Euroteamu
z Havířova a zprostředkovatelem těchto projektů přes Erasmus +. Bez tohoto pána by se tento výjezd českého týmu na Sicílii nikdy neuskutečnil. Děkuji!

Autor článku: Klára Švancarová, ICM Petrovice u Karviné
S pozdravem