Skauti bez lilie

český brod lilie

Jak se žilo dětem a mládeži v době vlády komunistů, kdy například skautská organizace byla zakázaná? I na tuto a jiné otázky hledalo odpověď skautské středisko 07 Ing. Ládi Nováka a Informační centrum pro mládež Český Brod v Kulturním domě Svět 8. června.

český brod lilie 2 (1)Základem setkání bylo zhlédnutí padesátiminutového filmového dokumentu, který natočil Skautský institut a organizace POST BELLUM, potom nastala diskuzní beseda. Před kamerou stanulo 8 vedoucích, kteří dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a dle svých možností řešili situaci různými cestami. Mluvíme o letech 1970 – 1989. Skauti byli nežádoucí pro nacisty i komunisty, třikrát se ocitli „mimo zákon“, a vždy museli volit strategii přežití. Rozpustit skautský oddíl nebo dál vychovávat děti a mládež pod hlavičkou jiné organizace, byť v duchu skautských ideálů, nebo vstoupit s oddílem do ilegality? Dokument nabízí pohled na toto těžké období z několika stran, z nichž žádná není špatná, ani ta jediná správná. Film přibližuje nejen nástrahy a zvraty, které českému skautingu přineslo 20. století, ale také hledá odpověď na otázky, kde je ona hranice, kdy skautský oddíl přestává být oddílem skautským?  Je možné tak dlouho udržet při životě skautské myšlenky, když jsou oficiálně zakázány?  Existuje nějaké objektivně správné řešení? A mohly být uchovány skautské myšlenky v pionýrském oddíle?  To byly některé z otázek, které se kladly pamětníkům po skončení filmu, kdy byl vyhrazen čas diskuzi. Součástí večera byla i výstava se stejnou problematikou ve vstupní části KD Svět.

Akce byla skvělou příležitostí k setkání současných i bývalých členů skautských oddílů a veřejnosti s možností porovnání dnešního i minulého přístupu k práci s mládeží.

Za ICM Český Brod Ivana Nývltová