Škola podle Komenského – fyzika hravě on-line

Zajímavou příležitostí pro střední školy jak obohatit svou výuku o zahraniční rozměr a přitom s minimálními náklady, přináší e-Twinnning. I když se studenti se svými zahraničními protějšky setkávají jen pomocí moderní techniky v on-line prostředí, nic to neubírá na multikulturním rozměru projektů. Velké zkušenosti s eTwinningem mají na liberecké Střední odborní škole a Gymnáziu Na Bojišti. O projektech mi vyprávěla paní učitelka RNDr. Vladimíra Erhartová z SOŠ a Gymnázia Na Bojišti v Liberci.

„Třetím rokem pracuji na eTwinningových projektech s přírodovědným obsahem. Začala jsem s nimi, protože na našem jazykovém gymnáziu studentům umožňují studim angličtiny tou nejpřirozenější cestou a to praktickým používáním jazyka při konkrétní, smysluplné práci. V rámci našich projektů se žáci naučí nejen spoustu zajímavého z přírodních věd, výrazně posílí svoji ITC vzdělanost, zdokonalí se v angličtině, ale také nahlédnou do života svých vrstevníků v Evropě.“

Viděla jsem prezentaci studentů, kteří s Vámi pracovali na projektu, při kterém šlo nejen o zábavné pokusy.

„Naším loňským projektem na gymnáziu byl projekt se španělskou a polskou školou Have fun with simple experiments. Žáci tercie si připravovali jednoduché pokusy komentované v angličtině a jejich videonahrávky pak sdíleli s kolegy z dalších zemí na společné webové stránce http://havefunwithsimpleexperiments.blogspot.com/. Ale nejen to, v rámci celého roku diskutovali o zajímavostech ze svých zemí na společném portálu, vyměňovali si dárky charakterizující jejich domoviny a celý projekt uzavřeli společnou videoparty. Nechyběly ani certifikáty, které účastníci projektu na závěr slavnostně dostali. Projekt mohl být tak rozsáhlý i díky tomu, že mi s kulturní částí velice obětavě pomáhala kolegyně Kirsty Moony, která projekt začlenila do hodin angličtiny – praktického jazyka. S projektem pak žáci seznámili spolužáky ve škole na projektovém dni.“

Přírodní vědy jsou ve vaší škole asi hodně populární, jako téma si je vybraly i studentky Pedagogického lycea. U dívek je to dost neobvyklé, přišly s tím samy?

„Pedagogické lyceum má fyziku pouze dva roky. Myslím, že během těchto dvou let, pravděpodobně posledních dvou let, kdy děvčata budou mít příležitost tuto krásnou vědu studovat, by měla především poznat, že je to věda o světě kolem nich, která může být zábavná, využitelná a užitečná i pro ně. Proto jsem před několika lety přišla s nápadem připravovat s nimi na konec druhého ročníku Fyzikální jarmark pro prvňáčky. Náš Fyzikální jarmark se koná vždy na Den dětí a děvčata na něj zvou prvňáčky, kterým potom ukazují jednoduché fyzikální pokusy. Děti si je zkouší a s pomocí studentek vyrábí jednoduché fyzikální hračky, které si pak spolu se zážitky odnášejí domů. Nadšení s jakým děvčata tuto aktivitu provozují, mne přivedlo na nápad pracovat s prvním ročníkem na eTwinningovém projektu Touch the World. V rámci tohoto projektu děvčata připravovala obrázkové návody na jednoduché pokusy pro děti z mateřských školek v Evropě. Loni to byla skotská a polská mateřská školka. Nadšení děvčat na začátku roku probudil videomost se skotskou školkou. Děvčata se dětem představila a sama měla možnost v reálném čase vidět děti, pro které celý rok připravovala zábavu. Děti si ve školkách pod vedením učitelek pokusy zkoušely. Učitelky snahu dětí dokumentovaly a děvčata pak na společné stránce http://touch-the-world.wikispaces.com/. získávala zpětnou vazbu o tom, jak byl jejich výběr pokusů vhodný a jejich zpracování pro děti přitažlivé. Projekt byl u dětí i studentek tak úspěšný, že jsme se rozhodli v něm i v letošním roce pokračovat.“

Moderní doba si žádá nové přístupy a vzdělávat se pod rukama pedagogů, kteří drží krok s dobou musí být opravdu radost. Ještě u vás na škole „nejedete“ v eTwinningu? Tak to zkuste, je to učení hrou, přesně podle Komenského!

www.naep.cz, www.sosag.cz

Petra Handlířová, Regionální koordinátorka-redaktorka, Kraj Liberecký

Přidej komentář jako první k "Škola podle Komenského – fyzika hravě on-line"

Zanechte komentář