Skončili jste studium a nevíte, co máte dělat? Jít na úřad práce

Pro středoškolské studenty je posledním studentským dnem ten, který je zároveň posledním dnem prázdnin (tj. 31. srpna). U vysokoškoláků je tato doba kratší – trvá měsíc po oficiálním ukončení studia (tj. po státní závěrečné zkoušce).

V obou případech je tedy nejlépe začít si hledat zaměstnání již během studia a přejít tak ze školy přímo do pracovního poměru či začít vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Další využívanou možností je právě evidence na Úřadu Práce. Pokud tak učiníte do tří dnů, budete zaevidováni již od následujícího dne po vypršení studia. Učiníte-li tak později, budete zaevidováni v den podání žádosti. Do té doby se však na vás vztahují stejné povinnosti, jako na osoby bez zdanitelných příjmů (pokud například prodleva mezi odnětím statutu studenta a přihlášením do evidence ÚP činí více než jeden kalendářní měsíc a vy jste mezitím nevykonávali žádné zaměstnání, z něhož by vám bylo odváděno zdravotní pojištění, pak je nutné toto pojištění zaplatit).

Žádost o zprostředkování zaměstnání je nutno podat pouze osobně, zaslání žádosti poštou nebo elektronicky zákon neumožňuje.

Co s sebou na první návštěvu úřadu práce:

– platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu
– doklad o ukončení studia (tj. ten o dosaženém vzdělání, jako je diplom, vysvědčení či výuční list)
– pokud jste již pracovali, pak také potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), doklad o délce trvání této práce a příjmu, v případě samostatné výdělečné činnosti pak doklad o placení pojistného potvrzením z okresní správy sociálního zabezpečení
– případně také lékařské potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti k vykonávání určitých profesí či doklad o zdravotním postižení

Je nutné s úřadem spolupracovat (například docházet na pravidelné schůzky), budete tak muset zapomenout například na jakýkoli delší pobyt v zahraničí.

Matěj Zelinka, přispěvatel, kraj Pardubický

Roman Málek, regionální koordinátor-redaktor, kraj Pardubický

Přidej komentář jako první k "Skončili jste studium a nevíte, co máte dělat? Jít na úřad práce"

Zanechte komentář