Soutěž „Dej si bacha“ – Bezpečně v kybersvětě!, kterou zorganizovalo Informační centrum mládeže Střediska volného času Pohořelice, prověřila znalosti žáků 9. Tříd ZŠ

cropped-remix

Na pátek 19. října 2018 jsme pro žáky 9. tříd připravili vzdělávací soutěž, ve které jsme chtěli naučit mladé lidi novým znalostem, dovednostem a sociálním kompetencím při pohybu v kybersvětě a na sociálních sítích. Projekt je realizován i díky finanční podpoře z MŠMT, kterou naplňujeme strategii digitálního vzdělávání a realizaci neformálních vzdělávacích aktivit. Co jsme pro žáky připravili a čeho se projekt týká? Výukový program naši pracovníci realizovali během měsíce září v partnerských školách. Působení pracovníků ICM přineslo do běžného vyučování vzdělávací program, který se vyznačoval kombinací prvků formální a neformální výuky. Celé úsilí vedlo k tomu, že třídní kolektiv vytvořil reprezentační tým, který se poměřil s ostatními týmy na závěrečné znalostní a dovednostní soutěži.

Projekt se podílí na vzdělávání žáků v oblastech prevence před kyberkriminalitou a zvýší úroveň digitální a mediální gramotnosti. Běžnou výuku, která se vykonává na základních školách v rámci průřezových témat, jsme doplnili specifickou formou neformálního vzdělávání. Díky předchozím zkušenostem s realizací celé řady vzdělávacích soutěží
v minulých letech víme, že zvolený formát reaguje na poptávku školských zařízení, akceptuje současné pedagogické trendy, přináší společensky závažná a potřebná témata atraktivním a zajímavým způsobem. Při realizaci vzdělávacích aktivit se zaměříme na jednotlivé kompetence, které jedinec potřebuje k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života. Digitální kompetence chápeme jako průřezové klíčové kompetence, bez kterých není možné rozvíjet u žáků plnohodnotně další klíčové kompetence, které jsou potřebné k aktivnímu uplatnění ve společnosti a na trhu práce.

Jednotlivá soutěžní kola jsme rozdělili podle témat na práci s citlivými a osobnímu údaji, na prověření znalostí o jednotlivých formách kyberšikany a znalosti internetového desatera. Důraz je veden směrem k prevenci rizik souvisejících s pobytem v „digisvětě“, směrem ke zvládnutí základních bezpečnostních návyků, a to zejména prostřednictvím praktických cvičení, návodů a instruktáží.

Závěrečná vzdělávací soutěžní show se odehrála v místním kinosále za účasti poroty, školních delegací a starostů zúčastněných obcí. Pořadí na prvních třech místech, po napínavém průběhu bylo následující: 1. místo ZŠ Loděnice, 2. místo ZŠ Vlasatice a 3. místo ZŠ Pohořelice. Fotografie z akce naleznete v naší fotogalerii: https://www.zonerama.com/SVCPohorelice/Album/4709820

 

 
Mgr. Dušan Hauser
ICM SVČ Pohořelice