Soutěž Můj projekt

Dejte svůj hlas jednomu z více jak 430 projektů realizovaných na území

Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni

Olomouckého a Zlínského kraje, spolufinancovaných Evropskou unií z Regionálního operačního programu Střední Morava. Hlasování bude ukončeno 27. listopadu 2011 ve 24:00 hodin.

 

Máte pocit, že se ve vašem regionu nic nemění k lepšímu? Prostřednictvím této soutěže se vás organizátor, Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, bude snažit přesvědčit o opaku.

Na webových stránkách www.mujprojekt.eu máte možnost se podrobněji seznámit s více jak 430 projekty a vybrat svého favorita, kterému dáte svůj hlas.

V současnosti se o „první“ příčku přetahuje Relax centrum Kolštejn, kde se pustili do přestavby bývalé budovy školy v obci Branná u Šumperka na ubytovací kapacitu a centrum volného času s bowlingovou hernou, tělocvičnou, fitness centrem a wellness centrem, a Modernizace střediska odborné přípravy pro výuku gastronomických oborů SŠGS v Přerově. V realizační fázi tohoto projektu došlo k vybudování střešní nástavby budovy Střediska odborné přípravy restaurace Bečva. V nástavbě je umístěna cvičná kuchyň, cvičný bar a cvičná terasa. Tyto učebny jsou zařízeny potřebným technologickým vybavením.

Projekty jsou rozděleny do 15 tematických oblastí. Každá oblast má vlastní grafickou ikonu. Pokud se zajímáte o projekty z konkrétní oblasti, například cyklostezky, klikněte na ikonu cyklisty a budou zobrazeny všechny projekty na cyklostezky. Pokud kliknete na konkrétní projekt, zobrazí se karta s informacemi o projektu a fotodokumentací.

Revitalizace parků a veřejných ploch Univerzity Palackého v Olomouci

Pokud se rozhodnete zapojit do hlasování o zajímavé ceny,musíte být registrováni. Po registraci obdržíte hlasovací kód. Pokud jste se zaregistrovali a obdrželi hlasovací kód, každá karta projektu je opatřena zeleným tlačítkem HLASUJ. Stačí jen kliknout, zadat hlasovací kód a tak odeslat hlas vybranému projektu! Po jeden projekt smíte hlasovat jen jedenkrát, ale zároveň smíte hlasovat pro více projektů.

Do losování o ceny budou zařazeni všichni registrovaní účastníci soutěže, kteří hlasovali alespoň pro jeden projekt. Výherci jednotlivých cen budou vylosováni po skončení soutěže za přítomnosti notáře. Podrobnější pravidla losování naleznete zde

Každá z cen představuje nabídku služeb, které obyvatelé a návštěvníci Střední Moravy mohou využívat díky finančnímu přispění Evropské Unie, resp. Regionálního operačního programu Střední Morava.

Projekty na stránce www.mujprojekt.eu už dostaly přes 4 000 hlasů.

O soutěži naleznete taktéž informace na sociální síti facebook.

Zdroj:    www.mujprojekt.eu, www.rr-strednimorava.cz

Stanislava Rotterová, regionální koordinátorka – redaktorka, kraj Olomoucký

 Přidej komentář jako první k "Soutěž Můj projekt"

Zanechte komentář