Soutěž o poznávání moderního Izraele

Jsou dvě základní témata, která se mnohým vybaví při slově Izrael. První jsou teroristické útoky a válka. To druhé je židovství a s ním spojený holocaust.  Projekt CEMACH se snaží rozšířit povědomí o Izraeli o nová témata. Pořádá soutěž, jejímž heslem je: „Poznej moderní Izrael!“ Soutěž má tedy přinést nové informace o Izraeli jako o zajímavé, kulturně velice bohaté moderní zemi. V této soutěži není cílem dál opakovat hrozivé informace z historie, i když ne že by nebyly důležité.
Soutěž nabízí tři disciplíny: literární, výtvarná a webová. Studenti středních škol si mohou vybrat jakékoliv téma z oblasti moderního Izraele a zpracovat je formou eseje, výtvarného díla či vytvořením webových stránek. Soutěž doplňují doprovodné semináře konající se v Lidicích a Brně.
Osobně jsem se zúčastnila literárního semináře, který se konal 22. listopadu v brněnském muzeu romské kultury. První část semináře byla věnována základním informacím o Izraeli. Přednášku skvěle a poutavě vedla Sabina Vieira, doktorandka katedry mezinárodních vztahů FSV UK. Za dvě hodiny všem přítomným vypověděla základní informace o Izraeli z oblasti historie, společnosti, kultury, bezpečnosti státu, politického uspořádání a ekonomiky. Informace byly doprovázeny prezentací, která celou velice zábavnou a zajímavou přednášku doplňovala. Po krátké přestávce následovala část o tom, jak napsat správně a zajímavě esej. O veškeré rady a tipy se s přítomnými studenty podělil Jakub Szántó, reportér České televize pro Blízký východ. Ve dvou hodinách vysvětlil pravidla eseje, doporučil, jak postupovat a čemu se vyhnout. I jeho prezentace byla velice zajímavá a profesionální, přesto však zábavná. Prací těchto dvou přednášejících bylo též přesvědčit mladé studenty, aby se do soutěže přihlásili a po zajímavě naplněném dni se jim to určitě u mnohých povedlo.

Kateřina Vitochová, časopis „forYOU“ Česko-anglické gymnázium,  České Budějovice, Jihočeský kraj

Přidej komentář jako první k "Soutěž o poznávání moderního Izraele"

Zanechte komentář