Soutěžíme s Ekokomem

Věřte tomu nebo ne, třídíte to pro sebe! S tímto podtitulem běží delší dobu v Pardubickém kraji kampaň na třídění odpadu. A ve spolupráci s jejím realizátorem, Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, jsme připravili soutěž o tři ceny. Stačí odpovědět na otázku na konci článku a být vylosován.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje je koordinátorem krajského projektu na podporu třídění odpadů, na který poskytuje finanční prostředky AOS EKO-KOM, a.s. a Pardubický kraj. Hlavním cílem je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů.

O malý rozhovor jsme požádali ředitele agentury Richarda Červenku.

Jakou kampaň jste organizovali v loňském roce?
V první řadě to byla informační a propagační kampaň k zapojení veřejnosti a obcí a dalších oprávněných osob do systému třídění a využívání komunálního odpadu. Dále to bylo pořizování nádob na třídění odpadu, osvětové programy na školách či školení pracovníků měst a svozových firem.

Pořádali jste soutěž „O perníkovou popelnici“. Co bylo jejím cílem?

Celý rok 2009 soutěžily města a obce Pardubického kraje v třídění odpadů. Soutěž vyhlásil Pardubický kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s., která se zabývá tříděním a recyklací odpadů. Soutěž byla – tak jako každý rok – rozdělena do tří kategorií, a to podle velikosti soutěžících obcí (do 500 obyvatel, do 5000 obyvatel a nad 5000 obyvatel). Kromě těchto již tradičních kategorií jsme přišli s novinkou – cenou pro „Skokana roku“. Navíc vítězná obec získala za první místo 130 tisíc, za druhé 70 tisíc a za třetí 40 tisíc korun. Hodnotí se samozřejmě každá kategorie zvlášť. „Skokana roku“ určitě potěšilo 30 tisíc korun. Podtrženo a sečteno – těm nejúspěšnějším městům a obcím v třídění odpadů bylo rozděleno tři čtvrtě milionu korun.

Pro děti pořádáte Barevné dny, jak jsou navštěvované a co vlastně dětem nabízí?
V roce 2009 to bylo 25.743 účastníků. Jedná se vlastně o venkovní akce, jejichž hlavním zaměřením je ekologická výchova dětí ke třídění odpadů. Akce proběhla například ve Vysokém Mýtě, České Třebové, Ústí nad Orlicí či v Pardubicích. Děti mohly hrát různé hry a soutěžit o ceny.
Barevný den s Ekokomem

Barevný den s Ekokomem

A nyní ke slíbené otázce – Kolik účastníků navštívilo v roce 2009 Barevné dny?

Odpovědi posílejte na adresu roman.malek@nidm.cz do 10. července 2010. Vylosované správné odpovědi budou oceněny a výhercům ceny zaslány.

Roman Málek
regionální koordinátor-redaktor
kraj Pardubický

Přidej komentář jako první k "Soutěžíme s Ekokomem"

Zanechte komentář