Stipendia na University of Western Australia

Vyzkoušet něco nového nebo ještě lépe jít za zkušenostmi jinam. To může být volba pokud budete chtít například studovat v zahraničí. Jednou takovou volbou nebo možností je University of Western Australia (UWA), na které je máte možnost studovat v magisterských nebo doktorských programech.

Univerzita zve kvalifikované zahraniční studenty. Ti mohou získat titul Master v různých oborech nebo také mohou získat doktorát filozofie. Účelem je přilákat špičkové mezinárodní studenty v oblastech, ve kterých má univerzita specializovaný výzkum. Zkušení postgraduální studenti mohou být členy výzkumného týmu pod vedením odborníků.

Žádosti o mezinárodní stipendia pro postgraduální výzkum jsou hodnoceny podle několika kritérií:

1)      Studijní výsledky,

2)      Úroveň dosažení anglického jazyka,

3)      Úspěchy v oblasti výzkumů,

4)      Návrh výzkumu, který by měl být zaveden.

Stipendia jsou přidělována na základě konkurenčního postavení a výběrového řízení, respektive individuálního posouzení každé žádosti. Stipendia získají studenti, kteří nejlépe vyhovují požadavkům a dosáhly po předložení společných podkladů nejvyššího skóre.

Stipendia pro mezinárodní postgraduální výzkum jsou financovány australskou vládou prostřednictvím ministerstva pro inovace, průmysl, vědu a výzkum. Další spojené poplatky se stipendii financuje samotná škola University of Western Australia.

Obě přidělované finanční částky pokrývají školné a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Cestovné a náklady s tím spojené hradí student ze svých finančních prostředků.

Více informací o stipendiích, fakultách a programech naleznete zde.

__

Pavel Dvořák, regionální koordinátor – redaktor, kraj Praha

Přidej komentář jako první k "Stipendia na University of Western Australia"

Zanechte komentář