Středoškolská odborná činnost – SOČ

SOC

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěž s mnohaletou tradicí. První studenti si v jejím rámci poměřili své síly již v roce 1979 a od té doby se stále rozrůstá a láká nové a nové účastníky, aby se nejen porovnali s dalšími vrstevníky, ale především aby sami sobě dokázali, že jsou schopni uspět i v náročné konkurenci.SOC

Soutěž je určena studentům středních škol, kteří mají možnost vyzkoušet si vlastní vědeckou činnost třeba v oboru, kterému by se chtěli věnovat i v dalším studiu, což může pomoci nejen při rozhodování o dalším směřování, ale i v přijímacím řízení na vysokou školu. V dnešní době je možné soutěžit v osmnácti oborech, technických i humanitních, proto si svou oblast vybere opravdu každý.

Soutěž probíhá v několika po sobě jdoucích kolech (školní, okresní, krajské a celostátní), a to vždy obhajobou vlastní vědecké činnosti před odbornou porotou. Autoři vítězných prací se nakonec sejdou na celorepublikovém finále, ovšem i každé z dílčích vystoupení přináší řadu zkušeností, a je proto cenným zážitkem.

A co vás čeká, pokud se do SOČ přihlásíte? Nejprve si vyberete téma, případně i konzultanta práce. Toto téma může být opravdu téměř jakékoliv, především vás ale musí bavit a zároveň přinášet nějaký nový poznatek. Toho navíc musíte dosáhnout samostatnou vědeckou činností (ovšem pozor, to neznamená, že nemůžete být do soutěže přihlášeni jako výzkumný tým!), podloženou metodikou. Postupy a výsledky svého výzkumu pak zpracujete do písemné podoby, jejíž pravidla jsou přesně stanovena. Tuto písemnou práci přihlásíte do příslušného oboru SOČ a připravíte se na obhajobu před odbornou porotou. Během této fáze máte také možnost využít konzultace s garanty jednotlivých oborů, kteří vám mohou poskytnout cenné rady třeba o dostupné literatuře, poradí s dalším postupem nebo naopak doporučí něco v práci změnit či upravit.

Obhajoba před porotou je často pro účastníky nepříjemná a děsivá, je to ale vynikající možnost vyzkoušet své komunikační schopnosti, prezentovat své myšlenky a především je obhájit. Jak to tedy probíhá? Většinou si každý z účastníků připraví prezentaci, ve které v hlavních bodech představí svou práci a seznámí s jejími výsledky přítomnou veřejnost. Členové odborné poroty mají k dispozici písemné práce již řadu týdnů předem, takže by s jejím obsahem měli být důkladně seznámeni. Poté, co přednesete postupy a závěry svého výzkumu, přijdou na řadu dotazy poroty i diváků. Ty někdy mohou být i poměrně ostré, v publiku často sedí vaši konkurenti, takže je potřeba být připraven i na kritiku a nenechat se tím vyvést z míry.

V okamžiku, kdy své práce představí všichni účastníci, zasedne odborná porota a na základě přesně stanovených parametrů vše zhodnotí a také bodově ohodnotí. Stěžejními parametry jsou především originalita výběru tématu, vlastní podíl na řešení problematiky, přínos a využitelnost práce, prezentace a obhajoba závěrů. S výsledky jsou pak seznámeni všichni soutěžící najednou. Vítězné práce postupují do dalších kol, pokud ale porota považuje i některou z dalších prací za zdařilou, může ji poslat do tzv. licitace, tedy jakéhosi mezikola, ze kterého lze ještě postoupit dále. Po vyhlášení výsledků mají účastníci možnost je konzultovat se členy poroty, jejich rady je pak možné ještě při postupu do dalších kol zapracovat.

Postoupíte-li do dalšího kola, čeká vás opět obhajoba, nepostoupíte-li, máte alespoň nový zážitek a možnost zkusit to i příští rok. Třeba vám tato zkušenost pomůže k vítězství, nebo se stane rozhodujícím faktorem při přijímacích zkouškách na vysokou školu. A i kdyby ne, můžete mít alespoň dobrý pocit z toho, že jste zvládli projít náročným procesem. A to není nikdy na škodu!

Veškeré informace o tom, jak se SOČ zúčastnit, najdete na webových stránkách www.soc.cz, a to včetně aktuálního harmonogramu. Školní kola probíhají v únoru a březnu, je tedy ještě čas se přihlásit!

Zdroj. www.soc.cz
Zpracovala: Petra Procházková