Studentka Univerzity J. E. Purkyně o Erasmu v Portugalsku

Karolína je bývalá studentka Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně a zhruba před třemi lety strávila semestr v Portugalsku v rámci programu Erasmus, konkrétně ve městě Braga. O svých zkušenostech, zážitcích i problémech napsala krátký příspěvek.

Studovat v zahraničí mě napadlo v posledním ročníku studia oboru vychovatelství pro speciální zařízení na pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Oddělení zahraničních studií nabízelo studijní pobyty na jeden semestr či celý ročník buď v Polsku, nebo Portugalsku. Protože nebylo třeba skládat předběžně žádné zkoušky z jazyka, nebyla žádná překážka k odjezdu na Universidade do Minho v Portugalsku.

Stipendium pro studenty z České republiky bylo vyměřeno na něco 380 eur na měsíc. Pokud člověk bydlel na koleji, dalo se s tím vyžít. Ubytování na koleji stálo asi 90 eur, já jsem si našla za stovku podnájem v domě, kde jsem pokoj sdílela se spolužákem a kuchyň s dalšími třemi spolubydlícími, měli jsme zahradu a hlavně klid (od spolužaček, co bydlely na koleji jsem poslouchala zvěsti o nekonečných mejdanech zahraničních studentů, což úplně nepreferuji).

Studijní pobyt v rámci programu Erasmus jsem absolvovala na Universidade do Minho ve městě Braga na severu Portugalska. Braga je město srovnatelné s Ústí nad Labem. Protože k mému oboru nebyl na pedagogické fakultě ekvivalent, studovala jsem celý semestr obor, který se jevil jako nepříbuznější – učitelství pro první stupeň.

Aby mi bylo uznáno stipendium, musela jsem si z Portugalska přivézt určitý počet kreditů. Potíž byla v tom, že až na výjimku přednášející speciální pedagogiky, nehovořil nikdo z přednášejících anglicky nebo nebyl nijak připraven přijímat do výuky zahraniční studenty. Nakonec se podařilo dohodnout si takový počet kurzů, abych daný počet kreditů nasbírala a ze studia si přece něco přinesla. Většinou to vypadalo tak, že jsem si pro své kolegy přichystala prezentaci v angličtině, která srovnávala daný obor pedagogiky v České republice a v Portugalsku. Povinnou součástí studia byla výuka portugalštiny, v dotaci 6 hodin týdně. Tento kurz vrcholil zkouškou, jež byla dotována 6 kredity, takže její splnění bylo nezbytné proto, aby studentům nechyběly kredity. Zkouška byla náročná, zato dala studentům základy jazyka během jednoho semestru. Mým asi nejoblíbenějším kurzem byla průběžná pedagogická praxe, která probíhala pro všechny studenty mého ročníku každý pátek v rozsahu 4 hodiny. Trojice studentů plnila praxi na jedné škole v prvním ročníku, já a můj český spolužák jsme byli „přiděleni“ trojici portugalských spolužaček a plnili jsme praxi společně. Často jsme se dostali i k práci s dětmi, učili jsme děti písničky nebo nacvičovali pantomimu. Praxe ve škole byla každopádně dobrá příležitost zažít školní realitu v Portugalsku.

Mobilita studentů je každopádně výborná příležitost načerpat zkušenosti ze zahraničí, poznat nové lidi a nové prostředí. Potíže jsem zažila pouze na vysílající univerzitě při návratu – nebylo možné uznat předměty splněné v zahraničí a musela jsem celý „promeškaný semestr“ plnit znova. To bylo v posledním ročníku studia náročné a proto jsem si obhajobu diplomové práce musela posunout o semestr.

Miloš Hrubý

regionální koordinátor – redaktor

Ústecký kraj

Přidej komentář jako první k "Studentka Univerzity J. E. Purkyně o Erasmu v Portugalsku"

Zanechte komentář