Studentské jízdné

Cestování je každodenní chléb studentů dojíždějících za vzděláváním. V následujícím článku vám prozradíme, jak je možné ušetřit za jízdné a kde si takovou službu pořídit.

Nejprve si něco řekneme o žákovském průkazu. Nárok na žákovské jízdné se prokazuje žákovským průkazem a mají na něj nárok žáci všech škol v ČR do věku 26 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo studují na střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole.

Žákovské jízdné je rozděleno do dvou kategorií:

  • 1) Žákovské jízdné pro žáky do 15 let ve výši 37,5 % obyčejného jízdného
  • 2) Studentské jízdné pro studenty od 15 do 26 let ve výši 75 % obyčejného jízdného

Jak získat žákovský průkaz?

1) Zakoupit tiskopis žákovského průkazu. Tiskopisy je možné zakoupit také u většiny dopravců. Cena tiskopisu je 1 Kč.

2) Žák (student) vyplní údaje na tiskopisu:
– jméno a příjmení, datum narození
– kolonku „Z:“, tj. místo bydliště žáka (musí se nacházet v ČR)
– kolonku „Do:“, tj. místo sídla školy (musí se nacházet v ČR)
– kolonku „Držitel je žákem/studentem denního studia školy:“ tj. název a místo školy

3) Škola potvrdí následující údaje:
– školní rok
– razítko školy a podpis
– způsob dojíždění označí škola pomocí symbolu „kladívka“:
a) ponechaný symbol – žákovský průkaz platí pouze v pracovní dny (pro denní dojíždění do školy)
b) přeškrtnutý symbol – žákovský průkaz platí pro jednotlivé jízdy i o sobotách a nedělích (pro dojíždění na internáty, koleje a jiná místa přechodného ubytování)
c) vyučuje-li škola pouze v některé dny v týdnu, vyznačí tuto skutečnost na rubu průkazu v kolonce s vyznačením platnosti pro příslušný školní rok

4) Takto vyplněný a školou potvrzený tiskopis potom ověří dopravce. K ověření je třeba předložit fotografii (3,5 * 4,5 cm) a platný osobní doklad (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list nebo průkaz pojištěnce). Po kontrole správnosti osobních údajů opatří dopravce průkaz hologramem a průhlednou ochrannou fólií. Cena za ověření a vystavení průkazky je 50 Kč.

U žáků do 15-ti let platí průkaz maximálně 4 školní roky (mimo měsíců červenec a srpen) s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové straně průkazu. U žáků starších 15-ti let je průkaz potvrzován školou vždy pouze na jeden školní rok.

Dále je možnost zažádat o ISIC kartu. Jak název – International Student Identity Card – napovídá, jedná se o identifikační průkaz pro studenty. Jeho držitel je oprávněn využívat řadu slev v oblasti kultury, dopravy, či nákupech. Žadatel o ISIC musí být studentem středního odborného učiliště, střední, vyšší odborné nebo vysoké školy plně uznávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo být starší 14 let; výjimku tvoří studenti víceletých gymnázií (12 let) a zaplatit roční členský poplatek 250 Kč.

Roman Málek, regionální koordinátor-redaktor, kraj Pardubický

Přidej komentář jako první k "Studentské jízdné"

Zanechte komentář