Studium na zahraničních středních školách

Studium v zahraničí není pouze pro studenty vysokých škol. Už na střední škole můžeš okusit, jaké to je na škole v jiných zemích, jak se tam žije, jak se tam lidé baví atd.

Díky mezinárodní síti kanceláří občanského sdružení AFS Mezikulturní programy po celém světě, která má více než 90tiletou tradici, umožňuje AFS českým středoškolákům studovat v zahraničí po dobu třech či šesti měsíců nebo celého školního roku. Zaměřuje se nejen na studium střední školy v Evropě a v Severní Americe, ale také v Asii a Oceánii, Střední Americe, Jižní Americe nebo Africe.

Občanské sdružení AFS Mezikulturní programy je součástí celosvětové sítě AFS, která existuje již více než 90 let, je tvořena samostatnými partnerskými národními organizacemi AFS ve více než 60 zemích světa a v současné době se studentských výměn, které organizuje pro naplnění svého poslání, účastní více než 12 000 studentů ročně.

Za dobu svého působení v České republice se AFS stala stabilní neziskovou organizací, se kterou spolupracuje více než 100 dobrovolníků. Ti jsou přesvědčeni o významu mezikulturního vzdělávání nejen pro osobní rozvoj každého účastníka programu, ale i pro posílení celosvětového porozumění. Zapojením dobrovolníků do činnosti organizace přispívá AFS Mezikulturní programy, o.s. k rozvoji občanské společnosti.

AFS se věnuje především realizaci programu studium v zahraničí, hostitelského programu do zahraničí a programu dobrovolníkem v zahraničí. Neodmyslitelnou součástí činnosti v ČR jsou i samostatné projekty zaměřené na zviditelnění potřeby mezikulturního dialogu, poskytování informací o mezikulturním vzdělávání či poukazování a vysvětlování komunistické historie České republiky.

Jak probíhá studium střední školy v zahraničí?

V průběhu programu student žije v hostitelské rodině, která je pečlivě vybrána AFS kanceláří ve spolupráci s místními dobrovolníky. Hostitelská rodina hostí studenta nezištně, bez nároku na odměnu. Otevírá svůj domov pro studenta, aby mu ukázala život ve své komunitě a kultuře, a zároveň tak obohatila vlastní rodinný život.

AFS zajišťuje studentovi plný servis a podporu v průběhu programu. Ceny za program se liší podle místa studia a jsou konečné a úplné, zahrnují tedy i letenku, zdravotní pojištění, materiály k přípravě na program, pohotovostní kontakty, které je možné využít 24 hodin denně, soustředění před odjezdem, v průběhu programu a po návratu, podporu dobrovolníků a kanceláře v průběhu celého programu.

Programy AFS kladou důraz na vzdělání jak akademické, tak mezikulturní. Jedná se tedy nejen o studium v zahraničí, v rámci kterého student v hostitelské zemi navštěvuje střední školu v podobném rozsahu jako doma, ale střední škola mu poskytuje příležitost seznámit se s odlišným školským systémem, navázat nové vztahy a osvojit si nové dovednosti.

Místní dobrovolníci organizují v průběhu programu povinná soustředění zaměřená na podporu studenta a reflexi jeho zkušeností, a také další volnočasové aktivity, jako jsou výlety, návštěva divadla, apod. Tak student získává příležitost seznámit se i s ostatními zahraničními studenty AFS a poznat mnoho dalších národností a odlišných kultur. Komunikačním jazykem AFS ve všech zemích je angličtina.

Kromě schopnosti plynně hovořit jazykem hostitelské země a osvojení si angličtiny na komunikativní úrovni, získá student možnost poznat jinou kulturu a odlišný způsob života, což ho nepochybně obohatí i o znalosti a dovednosti potřebné k uplatnění se v multikulturním a vzájemně stále propojenějším světě a pomůže mu docenit vlastní kulturu, rodinu i mateřský jazyk.

Pokud máš zájem o bližší informace, můžeš navštívit www.afs.cz nebo kontaktovat přímo koordinátorku programu studium v zahraničí Moniku Nikolovou:

monika.nikolova@afs.org
tel.: 222 317 138
mobil: 728 994 908

Miloš Hrubý

Regionální koordinátor – redaktor

Ústecký kraj

Zdroj: www.asf.cz

Přidej komentář jako první k "Studium na zahraničních středních školách"

Zanechte komentář