Studium v zahraničí, aneb jaké jsou i jiné možnosti?

cropped-remix.png

Jako studentka střední školy mám přání zažít něco zajímavého, cestovat a získávat zkušenosti. Ideální by bylo studium v zahraničí, ale kde získat příležitosti a informace? Místní ICM mi nabídlo informace o programu Erasmus plus, který mi nevyhovoval.s

Člověka vždy nebaví vše a každý má obory, které ho zajímají, ale máme jedno společné. Jazyky se musíme učit všichni, někoho to baví, někoho ne. Jak si zpříjemnit studium, získat zkušenosti a poznat jiné kultury? Studium v zahraničí je podle mne nejlepší volba. Nemyslím to, že se seberete a odcestujete s celou rodinou a budete žít nadosmrti v zahraničí. Stačí, že se dostanete přes nějakou agenturu na semestr nebo rok do nové země, nové školy, nové kultury a nového jazyka. Nejradši bych se sebrala a odjela třeba do francouzského maloměsta a naučila se mluvit, konverzovat a nebát se mluvit cizím jazykem. Ale jak se na školu dostat a přes které společnosti je to nejlepší? Hledala jsem tedy přes kamarády, školu a na internetu – a tady je pár věcí, které mne zaujaly.

UWC (https://www.uwc.org). Hnutí má školy v různých zemích, bydlíte na internátu a studenti jsou z celého světa včetně místních.

United Word Colleges je mezinárodní hnutí čtrnácti škol, které věří, že vzdělání je nejlepším prostředkem ke „sjednocování lidí, národů a kultur za cílem dosažení míru a trvale udržitelné budoucnosti světa“. Tento dvouletý program se v mnohém liší od středoškolského vzdělání v ČR, je však celosvětově uznávanou a prestižní formou maturity, po jejímž absolvování je možné hlásit se jak na domácí, tak i na nejlepší vysoké školy po celém světě. Studenti jsou vedeni ke kritickému myšlení, ke zdokonalování vlastního tvůrčího psaní a k mezioborovým úvahám.

YFU (http://www.yfu.cz/). Organizace zařizující zahraniční pobyty v mnoha zemích světa, bydlíte v rodině a chodíte na normální střední školu s ostatními studenty v oblasti, kam se na čas přestěhujete.

„Buď doma ve světě. Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.“  YFU ve všech svých aktivitách preferuje blahobyt každého jedince, který je zapojen do činnosti YFU, ekonomickou stabilitu všech partnerů v rámci YFU, co možná nejvyšší šetrnost k životnímu prostředí, spolupráci v oblasti mezinárodní solidarity.

EF (http://www.ef-czech.cz). Organizace poskytující intenzivní jazykové kurzy ve vlastních školách, do kterých chodí především cizinci.

Skládá se z 15 samostatných dceřiných společností a neziskových organizací zaměřených na jazykové vzdělávání, vzdělávací cesty, výměnné pobyty, au pair pobyty a akademické studie. EF má více než 29 tisíc zaměstnanců. Její síť 400 škol a kanceláří v 50 zemích světa pomohla více než čtyřem milionům studentů ke studiu v zahraničí. Cílem EF je prolomit jazykové, kulturní a zeměpisné bariéry.

Zeptala jsem se studentů naší školy na jejich názor na výuku v zahraničí:

Měl/a jsi někdy zkušenost se studiem v zahraničí? Jakou? Chtěl bys studovat v zahraničí?

Jak by sis představoval/a  ideální příležitost ke studiu?

Anča:  Ne, neměla. Maturitu bych chtěla dokončit v ČR, ale na vysokou bych možná vycestovala, kdyby se mi naskytla možnost. Možná v USA nebo v Anglii, asi tam maximálně na rok.

Anonym: Neměl jsem nikdy zkušenost se studiem v zahraničí, asi bych ani nechtěl, ale záleží na okolnostech. Ideální příležitost? No asi bych byl rád, kdyby to nebylo příliš daleko a aby to nebylo
v nějaké zapadlé vesničce.

Vika:  Ano měla, před čtyřmi lety jsem byla o prázdninách v Anglii, kde jsem dva týdny chodila do anglické jazykové školy. Musím říct, že zkušenost to byla skvělá, co se týče angličtiny, přátel z jiné země atd.  Rada pro příště, nejezděte na podobné zájezdy s českou skupinou, mnohem lepší je to na vlastní pěst. Momentálně nic neplánuju, nicméně do budoucna o tom přemýšlím, ráda bych využila možností na vysoké škole. Ideální příležitost ke studiu? Asi taková, která by nabízela cestování jako jeden z předmětů.

Moje oblíbená země je Francie, kde už jsem byla na výměnném pobytu v rámci školy, momentálně navštěvuji intenzivní jazykový kurz francouzštiny na francouzském institutu (http://www.ifp.cz/Vyuzijte-leto-ke-zdokonaleni) a doufám, že tuto zkušenost využiju při svém dalším vzdělávání a Francie mě nemine.

 

Mám pro vás už jen jednu zprávu: Nebojme se překročit komfortní zónu a zažít něco, na co budeme ještě dlouho vzpomínat. Pojďme cestovat!

 

Pro ICM Český Brod, Valerie Ulíková – studentka gymnázia