Studovat polonistiku? Proč ne!

Studium_green_vypln

Bydlíš v Českém Těšíně nebo někde v příhraničí? Chodíš do Polska na procházky, na dobrou kávu nebo do kina? Máš mezi Poláky známé nebo u vás doma někdo mluví polsky? Navštěvoval jsi základní školu nebo gymnázium s polským jazykem vyučovacím? Nebo možná bydlíš dál od hranice, ale kultura a jazyk našich severních sousedů Tě zajímá. Z tohoto zájmu se může vyvinout možnost pro další studium nebo zaměstnání a život!

Polonistiku můžeš studovat na mnoha univerzitách v České republice. Jedním z těch míst je i Ostrava. Ostrava, jako třetí největší město v ČR, leží nedaleko hranic s Polskem a je dobře dostupná díky autobusovým i vlakovým spojením. Ostrava je také velmi kulturní město a nabízí kulturní vyžití např. na Colours of Ostrava. V Ostravě sídlí také Generální konzulát Polské republiky. Vůbec celá tato oblast je charakteristická přítomností a aktivním působením polské národnostní menšiny a mnoha jejich organizací.
Ostravská polonistika (oddělení polonistiky Katedry slavistiky FF OU) – různé typy vysokoškolského studia:

 

* tříleté bakalářské studium v programech:
– Polská filologie
– Polská filologie – Polština pro odbornou a profesní komunikaci

Dvouleté navazující magisterské studium v programech:

– Polská filologie
– Polská filologie – Polština pro překlad
– Polský jazyk pro SŠ

Absolventi magisterského studia polské filologie mohou složit statní rigorózní zkoušku a získat titul doktora filozofie (PhDr.) a rovněž pokračovat v doktorském studiu.

Ostravská univerzita je zapojena do programu Erasmus+ a nabízí studentům možnost výměnného pobytu na univerzitách nejen v Polsku, ale také v Estonsku a Litvě, na Slovensku, v Bulharsku nebo v Anglii.
A kde mohou studenti pracovat po ukončení studia? Uplatní se jako překladatelé, učitelé, v sektoru soukromých jazykových škol, v cestovním ruchu, mezinárodních společnostech, státních i evropských organizacích, kulturních institucích… Příležitostí je mnoho u nás i ve světě!

 

Magdalena Żuraw Peč, ICM Český Těšín