Světové dny mládeže v Krakově očima dobrovolníka

PROSTĚJOV (3)

Světové dny mládeže v Krakově, které proběhly letos v létě, pro mě byla událost poměrně vzdálená – do chvíle, než jsem vyplnila přihlášku a zaškrtla možnost „nevadí mi účastnit se jako člen přípravného týmu“. Pár měsíců poté přišel e-mail se zprávou, že jsem byla zařazena do týmu ubytovatelů. Co všechno to mělo obnášet, jsem zjistila až mnohem později…

Jako tým ubytovatelů (celkem 26 lidí) jsme se dvakrát sešli v Olomouci na faře. Nejprve jsme se museli seznámit (protože jsme byli z různých koutů republiky), pak jsme zběžně navrhli pravidla, která by mladí měli dodržovat v místě ubytování, a nakonec jsme se rozdělili do dvojic. Podle prvních informací měla každá dvojice mít přidělenou jednu školu, o kterou se bude starat. Každá škola byla jinak velká, do té největší se nám nakonec podařilo umístit téměř 800 lidí, přestože předchozí odhady se pohybovaly okolo 600 ubytovaných.

PROSTĚJOV (3)

Část přípravného týmu – tým ubytovatelů

Do Krakova jsme přijeli necelý týden přes začátkem setkání, převzali školu, dohodli pár praktických věcí s vedením školy a připravili se na příjezd účastníků. V praxi to znamenalo přijít dostatečně včas před příjezdem prvních poutníků, označit třídy, kde se nocovalo, vyznačit zákazy vstupu, na chodby umístit šipky k jídelnám a WC apod. I přes pár nepříjemností a nedorozumění jsme měli štěstí na ředitele škol, kteří poskytli přístřeší celkem šesti tisícům mladých lidí z ČR. V rámci přípravného týdne jsme kromě práce stihli i návštěvu centra Krakova, prohlédli si hrad Wawel a navštívili kostel Božího Milosrdenství v Lagiewniki a Sanktuarium Jana Pavla II. Počasí nám naštěstí téměř po celý pobyt přálo, což slavnostní atmosféru daných míst ještě umocnilo.

PROSTĚJOV (4)

Hrad Wawel v centru Krakova

PROSTĚJOV (5)

Kostel Božího Milosrdenství v Krakově-Lagiewniky

Když přijeli poutníci, rozmístili jsme je do tříd nebo tělocvičen, zběžně jim ukázali prostory školy, rozdali stravenky a kontrolovali vyplněné visačky a náramky správné barvy (každá škola měla svou barvu). Večer byl celkem náročný, protože přijelo naráz 300 lidí, které bylo třeba ubytovat, takže jsme se nezastavili skoro do dvou do rána.

Za celý týden se nám podařilo nasbírat docela velký spánkový deficit kvůli téměř nepřetržité službě. Mladí lidé se nám ale velmi často ochotně nabízeli, že pohlídají recepci nebo pomůžou i jinak, ať si můžeme odpočinout. Visačky a náramky bylo totiž třeba kontrolovat při každém příchodu poutníků znovu, což znamenalo, že na recepci musela neustále sedět služba a alespoň jeden ubytovatel musel být k dispozici. Tato služba nás tudíž omezovala v rámci programu – nestihli jsme všechny akce pořádané Českým národním centrem, a o tom mezinárodním jsme si mohli nechat jen zdát. Pokusili jsme se ale využít čas, kdy zrovna držel službu druhý z dvojice ubytovatelů a v malých skupinkách přípravného týmu jsme na pár hodin vyrazili do centra.

 

PROSTĚJOV (1)

Přípravný tým z ČR čítal celkově asi 250 lidí, kteří dobrovolně nabídli pomoc při organizaci. Kromě ubytovatelů se sestával ze skupinky překladatelů, dopravy, úklidu a mnoha dalších.

Světové dny mládeže vyvrcholily sobotní vigilií a nedělní mší svatou, kterých jsme se po uzavření našich škol mohli účastnit i my. Po nedělní mši jsme sice museli chvátat zpět do služby, uklidit a odevzdat školu a loučit se s odjíždějícími poutníky, ale i tak jsme konec programu prožili velmi intenzivně. Navíc jsme si jako tým uvědomili, že před pár měsíci jsme se ještě neznali, zatímco teď se nám vlastně bude stýskat po naší dobré spolupráci. Za sebe můžu říct, že jsem za tuto zkušenost ráda. Do Panamy je to z ruky, ale další setkání v Evropě nemůžu než doporučit – stojí to za to!

PROSTĚJOV (2)

Celkově se Světových dnů mládeže v Krakově účastnilo asi 2,5 milionu lidí, kteří se sešli v sobotu a v neděli na Campusu Misericordiae k slavnostnímu zakončení programu.

Pro zvídavé připojuji kromě fotek také dva odkazy na stránky, kde je možné prohlédnout si fotky z každého dne (včetně přípravného týdne) a přečíst si několik poutavých článků nebo zajímavých příběhů a postřehů:

http://krakov2016.signaly.cz

http://www.cirkev.cz/svetovy-den-mladeze

Autor: Marie Svobodová

Fotografie: archiv autora; http://krakov2016.signaly.cz

Anna Müllerová, regionální redaktor, ICM Prostějov