Talentovaná mládež Libereckého kraje

Neuvěřitelná koncentrace naděje naší budoucnosti – tak by se dalo charakterizovat setkání žáků a studentů, kteří se sešli na krajském úřadě Libereckého kraje, aby převzali ocenění za své úspěchy v různých vědeckých, uměleckých i sportovních soutěžích v uplynulém roce. Pozval je náměstek hejtmana pro školství, tělovýchovu a sport Radek Cikl společně s vedoucí Odboru školství Jiřinou Princovou. Skoro se nevešli do zasedací místnosti – na 40 úspěšných žáků a studentů ji se svými učiteli a trenéry zaplnilo do posledního místa.

foto archiv LKVíce než polovina oceněných se zúčastnila některé z předmětové nebo umělecké soutěže vyhlašované Ministerstvem školství mládeže, tělovýchovy a sportu. Úspěšnost v celostátních kolech pochválil náměstek Cikl: „Ve školních kolech se soutěží zúčastnilo 10 000 žáků, do okresních kol postoupily tři tisíce a poté v krajském klání bojovalo na 600 nejlepších, Do celostátních kol postoupila padesátka nejlepších a z nich pak uspěli dva naši reprezentanti, kteří získali prvenství, dvanáct má stříbro a čtyři bronz, což je pěkný úspěch vzhledem k tomu, že jsme druhým nejmenším krajem v republice.“

O jaké soutěže se jedná? Jsou ony známé olympiády – fyzická, chemická, biologická, zeměpisná, ale i soutěže v cizích jazycích nebo v programování. Studenti a žáci se účastní také různých literárních a výtvarných soutěží nebo soutěží v tzv. středoškolské odborné činnosti. Není jistě bez zajímavosti, že řadu z těchto soutěží na celostátní úrovni podporují nebo přímo organizují některé vysoké školy a univerzity a také významné oborové nadace a konkrétní firmy. Uvědomují si, že takto pomáhají vychovávat odborníky, kteří v budoucnu mohou pracovat třeba právě pro jejich firmu, nebo studovat na jejich fakultě.

Zkrátka nepřijdou ale ani frekventanti učňovských oborů. Vždyť sehnat kvalitního řemeslníka znalého skutečně svého oboru je v poslední době stále větším oříškem. A tak jsou znalostní nebo dovednostní soutěže stále populárnější i v této oblasti. Autolakýrník Ladislav Bukovinský, žák Integrované školy ve Vysokém nad Jizerou, byl dokonce úspěšný nejen v celostátním kole, ale dokonce v mezinárodním kole soutěže Česko-slovenský autolakýrník junior 2011 získal za své dovednosti 1. místo mezi jednotlivci i v družstvech. Mistry máme například i v práci s motorovou pilou nebo mezi zemědělci.

Zajímavé jsou i obory, ve kterých nadaní žáci a studenti soutěží, koho by například napadlo, že existuje soutěž v přednesu Mozarta? A být chytrý otevírá i brány cestování – například Karel Kodejš, žák Gymnázia v Jablonci nad Nisou, U Balvanu, reprezentoval ČR na Mezinárodní Biologické olympiádě na Taiwanu, odkud si z 229 účastníků přivezl bronzovou medaili. Což mě přivádí i k tomu, že je zajímavé sledovat, z jakých škol tito úspěšní studenti jsou. Není jistě náhoda, že pět úspěšných studentů a žáků vzešlo ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Liberci a dalších pět z Gymnázia F. X. Šaldy také z Liberce. Další ocenění byli například z gymnázií v Turnově, Mimoni, České Lípy a gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Na republikové úrovni byli úspěšní také žáci základních škol, zvláštní líheň nadaných umělců a literátů mají například v jablonecké ZŠ Mozartova, kde již několik let za sebou sbírají úspěchy v literárních oborech a navíc tam vydávají zajímavý školní časopis.

Takže další střípek do vaší mozaiky jakou školu si vybrat!

Pokud vás zajímá kompletní seznam oceněných žáků a studentů, navštivte webové stránky kraje.

Petra Handlířová, Regionální koordinátorka-redaktorka, Kraj Liberecký

Přidej komentář jako první k "Talentovaná mládež Libereckého kraje"

Zanechte komentář