Aktuální číslo

Seznam článků z aktuálního čísla Remixu:

 

 

 

 

Už za pár týdnů, 23. 6. 2014 vznikne v uherskohradišťské Redutě a Jezuitské koleji originální prostor, kde se mohou na jeden den přiblížit dva, zatím různé světy: svět lidí s postižením a svět žijící běžný život.

“Myšlenka realizovat takový projekt ve mně zrála snad od konce 90. let. Když točíte různé lidské osudy, nechcete si některé niterné zážitky nechat jen pro sebe. Měl jsem nutkání je sdílet.”, uvádí už se spokojeným úsměvem sympatický kameraman Televize Slovácko Slávek Hanáček, iniciátor projektu. Přibližně před 3 lety se s jeho myšlenkou ztotožnil i ředitel Sociálních služeb Uherské Hradiště Bronislav Vajdík a jedinečný projekt začal mít konkrétnější obrysy.

Slávkova původní myšlenka filmového festivalu se významně rozšířila díky spontánně rozrůstajícímu se kreativnímu týmu a dozrála až do dnešní podoby s názvem festival Prolínání 2014.

Letošní Prolínání je vytvořeno na 3 pilířích. První se bude týkat transformace domovů sociální péče a návštěvníci se v ní mohou seznámit, kam směřuje vývoj domovů, pozdravit se s jejich klienty a pracovníky a díky instalaci retropokoje porovnat, jak se původní ústavy v průběhu několika desetiletí významně změnily. Druhá sekce festivalu přinese další nové pocity a emoce. Centrum Akropolis, odborný partner projektu, v komorním sále Reduty připraví program, ve kterém bude možné vyzkoušet muzikoterapii, ukázku terapie Snoezelen či malování mandal. Ve Felixově sále Jezuitské koleje bude zase možné shlédnout dokumenty i krátké filmy, které se týkají života v „jejich, jiném“ světě. Jaké pocity v něm asi panují? A za třetí, k tomu všemu vznikl díky efektivní spolupráci doprovodný program v podobě pěveckých a tanečních vystoupení klientů domovů i neziskových organizací regionu, který poběží na nádvoří Jezuitské koleje. Těšit se můžete i na módní přehlídku s překvapením. Na nádvoří Reduty vás pak přivítá jarmark s ručními výrobky chráněných dílen. Zajímavostí bude také fotografická výstava kampaně Jsem Tvůj soused v režii Sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením p.o. ve Fryštáku. Vyvrcholením programu bude od 17h koncert pražské populární skupiny The Tap Tap na Masarykově náměstí s doprovodným programem pro děti.

Odpovědnost pořadatele na sebe převzala nezisková organizace Auxima, která si vzala koordinaci celé akce pod svá křídla. Festival Prolínání zaštítila Taťána Valentová Nersesjan, radní Zlínského kraje, pan místostarosta Stanislav Blaha za město Uherské Hradiště a svou záštitu udělilo také Staré Město a město Kunovice. Bez finančních příspěvků sponzorů by se podobná akce neobešla. Jména těch, díky kterým se projekt realizuje, najdete na webové stránce www.festivalprolinani.cz.

Tvůrci zvou všechny citlivé lidi, kteří mají chuť se obohatit o nové emoce, zážitky a příjemně se naladit na léto, aby se přidali a přišli první ročník festivalu Prolínání 2014 podpořit.

Zuzana Vandame

Přidej komentář jako první k "Aktuální číslo"

Zanechte komentář