Termální lázně Velké Losiny

tl5

Termální lázně se nacházejí v Losinách více jak 450 let se svou dlouholetou tradicí. Díky své historii patří mezi nejstarší a nejznámější moravské lázně, které sahají až do 16. století a mají svou tradici, díky které využívají nejmodernější léčebné postupy a umožňují metody s vysoce odbornou lázeňskou rehabilitační péčí.

tl1

Díky své poloze a příjemnému prostředí jsou velice atraktivní. Nachází se v podhůří Hrubého Jeseníku. U lázní najdeme lázeňský park, kde se nacházejí vysoké stoleté stromy a vzácné dřeviny z celého světa. Je to velmi příjemná a velice oblíbená procházka parkem pro návštěvníky.

tl3První zmínka o lázních pochází z roku 1562. K objevení léčebné účinnosti losinské vody se vztahuje lidová pověst zaznamenané v polovině 16. století Tomášem Jordánem z Klausenburku:

Sedlák nějaký koně churavého, hubeného a od vředův a prašivosti již téměř uschlého vyhnal, neb se mu nevidělo jeho déle v domě chovati a trpěti, aby se jiní od něho nenakazili, anobrž i píce jemu již dáváno nebylo. A protož  ten kůň jsa tu na louky blízké vyhnán, náhodou přišel do té hlubiny neb louže, a tu upadl, a tři dni ležel, až potom mocí té vody, váleti se v tom blátě počal, potom ven vyskočil, a na těch lukách se pasa, po kolikás málo dnech, napiv se snad (jakž k pravdě podobné jest) také té vody, kůže nové nabyl, a prašivosti pozbyl. A jsa tak uzdraven, v nenadále, neb již domnění bylo, že jest ode psův a od zvěří roztrhán a sežrán, již vděčnější host, k svému starému panu se navrátil. Odtud té vody užívati se počalo“.tl7

V této době dal údajně majitel panství Jan mladší ze Žerotína postavit vedle již existující dřevěné lázeňské budovy nový dům k ubytování hostů. V roce 1580 vyšlo významné balneologické dílo Tomáše Jordána z Kluže, ve kterém podává jako první zprávu o léčivosti losinské vody. V roce 1724 nechala manželka Jana Jáchyma ze Žerotína  postavit v lázních  dřevěnou kapli  sv. Kříže, kterou její syn Jan Ludvík přestavěl v roce  1750 na zděnou, přestavěl a zvýšil i kruhovou stavbu lázeňského bazénu, v patře byly hostinské pokoje. Kaple a bazén byly jediné zděné budovy v lázních, ostatní byly ze dřeva. V roce 1802  prodal Ludvík Antonín /poslední Žerotín / velkolosinské panství Liechtensteinům. V druhé polovině 19. století nastal  velký rozvoj lázní.

V roce 1861 ředitelství liechtesteinského panství koupilo  tírnu lnu v areálu lázní a přestavělo ji  na lázeňský ubytovací dům Villa Franziska. V roce 1878 byl postaven bazén jako dvoupatrový šestnáctistěnný dům, v roce 1884 byl postaven dřevěný altán nad studeným pramenem Karel. Roku 1888  byla vytvořena současná koncepce lázeňského parku s importovanými dřevinami na místě podmáčených luk. V roce 1912 začala stavba nového moderního dětského sanatoria Podesní, dnešní Šárka. Autorem projektu  je vídeňský architekt Alfred Castelliz. Během 1. světové války sloužily lázně jako lazaret.

Po roce 1948  se hlavní náplní lázeňského zařízení stala  léčba dětské obrny, pro niž  je uvolněna Šárka, která do roku 1948 sloužila jako porodní oddělení šumperské nemocnice.  K lázním byly také přičleněny  zkonfiskované vily Gazárka, Brněnka a Marie. Od roku 1954 se v Boženě a Chaloupce léčí nespecifikované onemocnění plic dětí.tl2

Termální prameny a vřídla

Sirné termální prameny v lázních Velké Losiny vyvěrají na tektonickém styku Keprnické a Desenské klenby. Teplota vody je 36 – 37 °C  a odpovídá hloubce jejího tvoření kolem 1000 m. Jedná se o vodu zcela přírodní, prostou, léčivou, minerální, uhličito-sodného typu a mírně radioaktivní.

Typický charakter léčivé vody dává losinské vodě také vyšší teplota  a zvýšený obsah sirovodíku (zápach připomínající vejce). Chemicky je tedy losinská voda  cenným typem léčivé vody a je jedinou prostou sirnou termální vodou v naší republice.

Vřídlo Žerotín – A

Patří k nejznámějším přírodním léčivým zdrojům v České republice a je nejbohatším zdrojem sirné vody u nás. Byl vybudován v letech 1979 – 1980. Vrt je hluboký 1 001 m  a sirné termální vody přijímá v prostředí krystalických hornin masivu Hrubého Jeseníku. Voda je čirá, bezbarvá se zřetelným sirovodíkovým pachem. Tato termální voda přispívá k relaxaci svalstva, ohebnosti kloubů, uvolňuje spasticitu končetin, přispívá k posilování svalstva formou plavání a pomáhá termoregulaci. Termální lázně tento pramen využívají ve formě vířivých, perličkových a sirných koupelí a k napájení i venkovního termálního bazénu.

Vřídlo Dobra – B

Jeho hydraulická situace odpovídá pozici mezi zřídlem Žerotínem a zřídlem Petr. Hydraulické prameny tohoto zdroje nebyly po vybudování zřídla Žerotín a likvidaci průzkumných vrtů dále ověřovány. Vybudován byl v roce 1976, zdroj je tlakově uzavřen.

Vřídlo Petr – E

Vybudováno bylo v roce 1973, je zasypáno štěrkem, zřídlo je tlakově uzavřeno. Tyto vody jsou bezprostředně ovlivňovány zřídlem Eliška.

 

Vřídlo Eliška – F

Představuje původní zdroj termální vody Termálních lázní Velké Losiny. Zatímco do roku 1970 bylo zřídlo Eliška nejvydatnějším zdrojem v celé zřídelní struktuře. Po vyhloubení strukturálních vrtů Petr a zejména Žerotín, klesla jeho vydatnost. Nyní má funkci stabilního přírodního odvodnění zřídelní struktury v zóně primárního rozptylu, stabilizuje úroveň hladiny podzemních vod, voda je odváděna do kanalizace. Zřídlo bylo vybudováno v roce 1903, rekonstrukce proběhla v roce  1994, teplota 26.5 °C.

Vřídlo Karel – C

Je tradičním zdrojem studené sirné minerální vody a je geneticky svázáno s termálními sirnými vodami Elišky a Žerotínu. Přírodní pramen sirné vody zde jistě vyvěral již před založením lázeňské tradice Velkých Losiny. V roce 1903 v období významného rozvoje lázeňství byl podchycen studnovou jímkou z hloubky 4m. Při hydrogeologickém průzkumu sirných vod v roce 1974 ustal prakticky výběr studených sirných vod, což vedlo k zániku zřídel Karel a Marie Terezie. Proto byl v roce 1975 proveden vrt do hloubky 25 m a oživeno zřídlo Karel. Jeho vydatnost je dnes závislá na stupni využívání zejména zřídla Žerotín. Pitná minerální voda je bohatá na nejrůznější kationty a z nich je v největším množství zastoupen vápník, sodík, hořčík, draslík a železo. Z aniontů jsou to téměř výhradně hydrogenuhličitany a pak sírany. Je studená, čirá, bez barvy, a má sirovodíkový pach bez sedimentu.

Vřídlo Marie Terezie – D

Po provedených vrtech v roce 1974 prakticky ustal vývěr a tento nebyl obnoven. K fyzické likvidaci zdroje došlo v roce 1993.

Lázně dnes

Návštěvníci a hosté lázní přicházejí díky léčebných účinkům místních termálních, sirných, minerálních vod 36,8°C teplých. Jsou zde nabízeny různé služby, které přispívají člověku k relaxaci svalstva, ohebnosti kloubů, k posilování svalstva formou plavání a pomáhá termoregulaci.

Pokud chcete něco luxusního, tak to Vám přesně nabízí hotel Eliška v Termálních lázních. Jsou zde rekonstruované pokoje, apartmány, 2 moderní restaurace s kavárnou. Dále tu najdeme termální bazén, kde si užijete relaxační koupání po náročném dni. K tomu můžete využít služby masáží a prohřívajících zábalů.

V lázních je nově vybudovaný jedinečný termální park. Bazény jsou zde naplněny stejnou minerální sirnou vodou, která se používá také v léčebných pobytech. Ve venkovském areálu nalezneme 4 termální bazény. Pokud se cítíte unaveni, určitě se zde uvolníte ve dvou relaxačních bazénech s hydromasážními sedátky a lehátky. Základem je propojit člověka s přírodou. Jsou zde nabízené zdroje pro dosažení harmonie těla a mysli. K lepší imunitě můžete přispět pomocí pobytu ve 4 typech saun.tl8

Lázně také získala různá ocenění:

  • Ocenění ze soutěže Destinace 2016 pro termální park
  • Ocenění ze soutěže Destinace 2016 – trendy novinky 2016 pro termální park
  • Pro rok 2016 je nejzajímavější atrakcí celé ČR
  • Ocenění z lázeňského festivalu v Karlových Varech
  • Společnost ROYAL SPA získala na lázeňských festivalu cenu poroty za vzkříšení Termálních lázní Velké Losiny
  • Zvláštní cena stavba roku 2010 získána za rekonstrukci hlavního hotelu ELIŠKA
  • o

ICM Šumperk