Uctít památku

Obr 01

Lidice – místo tragédie / místo naděje. Jak už je zřejmé, že řeč bude o obci Lidice, která byla dne 10. června 1942 vyhlazena, jako odplata za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Místo, kde stávala tato obec, je dnes pietním územím. Avšak o kousek dál, vznikla nová obec Lidice, která byla určena pro ženy a děti, které přežily válku a vrátily se. Stavba mohla být zahájená především díky hnutí Lidice Shall Live, které sbíralo potřebné peníze i v zahraničí. Nové a staré Lidice symbolicky spojuje Růžový sad s více než 24 000 růžemi.

Výstavba nových Lidic byla zahájená podle návrhů architektů vedených Františkem Markem. V celé obci je povoleno stavět pouze několik typů domků, jejíchž vizuální podoba musí být dodržena. Nově je pro návštěvníky Památníku Lidice zpřístupněna expozice ‘’Stavíme nové Lidice’’, která je umístěná v domě č. p. 116 a díky ní je vyobrazen každodenní život, architektura a bytová kultura lidí žijících
v těchto domech.

Pietní území je pak velkou plání, která je však nositelem silné energie a pozůstatků obce. V místě památníku je možné navštívit muzeum, jehož expozice seznamuje návštěvníky se životem a osudy obyvatel obce, jejím zničením a obnovou na pozadí klíčových dobových událostí. Při procházení pietního území je možné zahlédnout i památník, který byl věnovaný dětským obětem války. Jeho autorka, sochařka prof. Marie Uchytilová se ke svému dílu vyjádřila následovně:

Vracím ve jménu míru 82 dětí národa na jejich rodnou pláň
jako varující symbol miliónů zavražděných dětí
v nesmyslných válkách lidstva.
Po sochách posílám poselství srozumění národům
Nad společným hrobem dětí se usmiřuje s domem dům…

Obr 02Pietní území

 

Uprostřed nových Lidic se pak nachází Lidická galerie. V přízemí galerie můžete najít stálou expozici s názvem Remember Lidice. Sbírka je tvořena dary umělců z celého světa Lidicím. V prvním patře se pak pořádají krátkodobé výstavy, od května do října je v prostorách mramorového sálu prvního patra instalován aktuální ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice.

 

Lidice tak nabízejí bohatý edukační program jak pro školy, tak veřejnost a nejsou jen místem tragédie. Pokud tedy budete mít cestu kolem, zastavte se a věnujte alespoň část svého času na prohlídku tohoto historického území.

Autor: Ivana Kocourková, ICM Prostějov

Zdroj: Památník Lidice, dostupné z:  http://www.lidice-memorial.cz