Umění žít spolu

logo-remix

V rámci projektových dnů „Umění žít spolu“ Domu zahraniční spolupráce proběhla další akce tentokrát v Karviné s podtitulem „Business Gate – inkluze a kulturní rozmanitost v podnikání mladých ve městě Karviná“. Čtyřicet mladých lidí, zástupců magistrátu, univerzity i místních firem se sešli tento čtvrtek 9. června v co-workingovém centru, aby našli společnou cestu pro inovativní, inkluzivní a kulturně rozmanitý rozvoj města.

První se svou prezentací předstoupila paní Petra Kantorová z Magistrátu města Karviná. Přítomné seznámila s dosavadními úspěchy městského a univerzitního co-workingového centra Business Gate. Připomněla aktivní zapojení mládeže do příprav, které se odrazilo i v samotném fungování Business Gate jako je bezplatný vstup pro mladé, kteří iniciují mládežnické nebo společenské projekty – nebo vybavení zasedací místnosti na posledním patře, které disponuje barevnými sedáky pro neformální setkávání. Dále představila a vyzvala k zapojení do iniciativ, kterými město propojuje žáky školy a místní podnikatele. A závěrem Petra Kantorová říká: „Za krátkou dobu dvou měsíců svého fungování už máme na svém kontě řadu workshopů, vzdělávacích akcí a neformálních setkání nebo přednášek pro mládež, čímž naplňujeme jeden z našich strategických cílů o podpoře mládeže“.

Následovala dynamická prezentace Bogdana a Crise, studentů z Rumunska a Moldávie, účastníků programu Erasmus+ na Obchodně-podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Ti již mají za sebou několikaměsíční projekt, v jehož rámci řešili konkrétní požadavek firmy společně s dalšími českými studenty. Projekt ukazuje na způsoby začlenění zahraničních studentů a vytvoření příležitosti pro praktické setkávání se s kulturní rozmanitostí.

Na prezentaci navázal Martin Klepek z Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity doplněním, že podobný projekt se chystá i pro žáky a studenty místních základních a středních škol s názvem Business Gate Solutions. „Je to obrovská příležitost rozvinout své schopnosti. Určitě se není čeho bát, jděte do toho!“, povzbuzuje Cris z Moldávie.

Petr Szotkowski z centra RPIC-ViP by rád po vzoru Łódźe, Poznani a Plzně vybudoval sdílenou řemeslnou dílnu pro veřejnost, kde má každý možnost využívat kompletní vybavení dílny a zároveň je zde odborný lektor, který garantuje bezpečnost a provází procesem výroby. Zahraniční zkušenosti ukazují, že klíčovým návštěvníkem jsou mladí lidé do 30 let. I proto se zamýšlel nad otázkou, zda má podobný projekt šanci u mladých uspět i v Karviné. A pokud ano, na jaké potřeby mládeže má reagovat. Petr Szotkowski říká „Důležité je nastavit reálné služby, jejich ceny a způsob fungování, a to bez zapojení mládeže nezjistíme.

Na úvodní bloky přednášek, diskuzí a dotazníkového šetření ohledně řemeslných dílen a strukturovaného dialogu navázala interaktivní činnost lektora RPIC-ViP Ondřeje Peterky. Ten připravil simulační aktivitu, jejíž cílem bylo si uvědomit význam pestrosti a rozmanitosti při spolupráci. Aktivita umožnila všem zúčastněným reflektovat přínosy rozmanitosti.

V poslední aktivitě dne se účastníci společně zamysleli nad pocity ve vztahu k městu Karviná a sklonili hlavy nad mapou Karviné, kterou zaplnili barevnými body, které vyjadřovaly jejich pocity, o tom daném místě. „Překvapilo mě, že mladí lidé velmi citlivě vnímají vše, co se děje v jejich městě. Jsou velmi hrdí na to, čím město disponuje a co nabízí, avšak vidí i spoustu příležitostí k rozvoji, které by si podle jejich mínění zasloužily využít,“ říká Lukáš Raszyk, náměstek primátora statutárního města Karviná.

Mezi návrhy se objevily takové jako využití areálu bývalých dolů jako muzeum nebo vyklizení a vyčištění oblasti „Černého moře“. Díky přítomnosti zástupců magistrátu a ochotě mladých lidí bude pocitová mapa Karviné putovat po dalších místech, tak aby se sesbíralo, co možná nejvíce podnětů. Klára Sobočíková z Magistrátu města Karviné potvrdila, že výstupy budou předmětem pro další setkání mezi mládeží, zástupci magistrátu a lidmi s rozhodovací pravomocí.

Projektový den přinesl do Karviné akci, která umožnila diskutovat o inkluzivním, kulturně rozmanitém a pro podnikání otevřeném prostředí. Hlavním výstupem je pocitová mapa, která přinesla, a dále bude přinášet, možnost aktivně zapojit mládež do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí, studují nebo se pohybují. V našem případě se identifikovala místa s kulturní rozmanitostí, otevřené nebo naopak nepřístupné rozvoji či podnikavosti nebo místa, která podporují inkluzivní prostředí nebo naopak.

Nápad přijali i zástupci Magistrátu města Karviné a jsou připraveni ho zanést do rozhodovacího procesu oblastí, které se týkají mládeže. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí. Důležitým momentem je také nadšení mladých aktivních lidí z Karviné, kteří budou iniciovat další setkání nad pocitovými mapami ve svých prostředích – školách nebo zájmových klubech.

ICM Český Těšín

Přidej komentář jako první k "Umění žít spolu"

Zanechte komentář