Vápenice, Čubernice, Brániska – seznamte se s chráněnými lokalitami na Prostějovsku

Lidé, kteří se zajímají o chráněná území Prostějovska, si v březnu přišli na své. Prostějovské Ekocentrum Iris v čele s jeho předsedkyní Evou Zatloukalovou pro ně připravilo přednášku právě o lokalitách, které jsou pro botaniky, zoology nebo geology zajímavé.

Řeč byla o ochraně přírody v České republice, stupních ochrany území a o lokalitách Prostějovska. Jak jsme se dozvěděli, základní dělení je na velkoplošná a maloplošná chráněná území.

Mezi velkoplošná chráněná území patří národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO). Ani jedno však v prostějovském okresu nenajdeme. Zato zde máme maloplošná chráněná území, kam řadíme přírodní rezervace (PR), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní památky (PP) a národní přírodní památky (NPP). Kromě toho existuje soustava Natura 2000, do které zahrnujeme Evropsky významné lokality (EVL).

A jaké lokality máme na Prostějovsku?

V prostějovském okrese je necelých padesát chráněných lokalit.

Zde je malý výběr:

  • Růžičkův lom (národní přírodní památka) – leží v katastru Čelechovic na Hané a je chráněn kvůli zkamenělinám prvohorní mořské fauny. V minulosti se tam těžil vápenec.
  • Vápenice (přírodní památka) – leží v katastru obce Slatinky. Dnešní pastrviny s výskytem vzácných rostlin a živočichů se nacházejí na místě, kde se dříve těžil vápenec. Z té doby pocházejí zmoly (nerovnosti – „kopečky“), kvůli kterým se lokalitě někdy přezdívá „trpasličí hory“.
  • Čubernice (přírodní památka) – leží v katastru Ohrozimi. Je to příkrý skalnatý sráz, také s výskytem vzácných rostlin (roste tu třeba Koniklec velkokvětý). Pod „kopcem“ je chatová oblast, a proto bohužel  v lokalitě tu a tam narazíme na odpadky.
  • Brániska (přírodní památka) – nachází se 2 km severozápadně od Plumlova. Je to svah uprostřed polí a opět zde najdeme vzácné rostliny. Roste tam i keř Skalník, který je sice v jiných lokalitách vítaný, protože je celkem vzácný, ale zde roste tak hojně, že musí ochránci přírody některé jeho části vyřezat, aby nestínil jiné květeně.
  • Ohrozim – Horka (přírodní památka) – najdeme ji asi 1 km severovýchodně u Ohrozimi. Jedná se o opuštěný lom s jezírkem, které je biotopem Čolka velkého a právě jeho výskyt je důvodem k ochraně území.

Oblíbená území

Přednášející Evy Zatloukalová na přednášce také prozradila, jaká jsou její oblíbená chráněná území. „Určitě Vápenice, tam obdivuji ty zmoly a vůbec Kosíř, dále taky Za hrnčířkou, ta je krásně barevná a z mokřadů třeba Uhliska. Tyto lokality jsou krajinářsky zajímavé, jsou různorodé, na každém kousku je něco jiného.“

Plány do budoucna?

„Na jaro plánujeme práce na chráněných územích, takže budeme objíždět ty lokality, o které dlouhá léta pečujeme. Musíme ještě promyslet, jaké zásahy tam budeme provádět. A v příštím roce zjistíme, jestli zásahy přispěly ke zlepšení stavu území,“ uzavřela Eva Zatloukalová.

Kde získat více informací o chráněných lokalitách na Prostějovsku?

Informace o chráněných lokalitách nejen na Prostějovsku jsou dostupné v databázi Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, informace o chráněných lokalitách přímo na Prostějovsku je pak možné najít také na webových stránkách Ekocentra Iris.

 

Autor: Jakub Čech, Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově

Fotografie: Jakub Čech a fotoarchiv Ekocentra Iris

-

Kateřina Opatrná, regionální redaktor, ICM Prostějov

Přidej komentář jako první k "Vápenice, Čubernice, Brániska – seznamte se s chráněnými lokalitami na Prostějovsku"

Zanechte komentář