Víkendové setkání mládeže v Jastzrębia – Zdrój

1(1)

Ve dnech od 14. až 16. září 2018 se v polském městě Jastzrębie – Zdrój setkali mladí lidé, kteří se zapojují do dobrovolnických aktivit na území Moravskoslezského kraje a polského regionu Slezska. „Díky setkání jsme získali nové zkušenosti, jak vést mládežnické rady, sdíleli jsme si své zkušenosti a navazovali nové kontakty,“ říká Martina Kyselá z Mládežnické rady Český Těšín a dodává: „Předali jsme si i komentáře k jednotlivým nápadům, které chceme v radách realizovat a prožili jsme hlavně pocit sounáležitosti, ba dokonce přátelství.“  

Během tří dnů mladí zástupci rad absolvovali oficiální přijetí na úřadu města Jastzrębie – Zdrój u primátorky města Anny Hetman, kde se seznámili se strukturou tohoto orgánu, jejich představou spolupráce s mladými lidmi a akcemi, které jsou podle nich přínosem pro mladé lidi v jejich regionu.

Dále proběhlo představení práce jednotlivých mládežnických rad. „Z naší strany jsme představili Mládežnickou radu Karviné, kde jsme se zaměřili na naši strukturu, město Karviná i akce, které zaštiťuje Parlament dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, jenž je určen mladým aktivním lidem do 30 let,“ vysvětluje Jan Swiatkowski, primátor mládežnické rady Karviná.

Účastníci se také seznámili s Transgranicznym Centrem Wolantariatu (TCW) z Cieszyna. Jedná se o Přeshraniční dobrovolnické centrum, které pomáhá na různých sportovních a kulturních akcích. Prezentovala se také iniciativa Business gate, které patří ke Slezské univerzitě v Karviné a propojuje studenty s firmami. Mezi hosty z Česka a Polska byly také přítomné zástupkyně ze švédské organizace The Good Talents, která se zaměřuje na týmovou práci a porozumění si.                     2(1)

Po oficialitách následoval The Good Talents workshop vedený švédskými lektorkami Sarah a Elvírou. Jednalo se o hry k podpoření týmové práce. Po večeři přišel zlatý hřeb večera ve formě přednášky Tomáše Fojtů z iniciativy „Podnikni to!“.  Byly nám vštěpovány základní přístupy k podnikání.

V sobotu pracovaly skupiny na jednotlivých nápadech a desateru vedení mládežnické rady. Další aktivitou bylo hledání inovativních řešení, když se jednotlivé týmy učily programovat robota prostřednictvím barevných kódů. Po večeři následoval galavečer, kdy nás navštívili mladí podnikatelé z Číny, Kyrgyzstánu, Turecka, Kazachstánu, Slovinska, Litvy a Indonésie. Formou krátkých rozhovorů se všichni aktéři seznámili a vyměňovali si mezinárodní zkušenosti.

 

Neděli provázely prezentace začínajících projektů a další týmové aktivity připravené švédskými lektorkami. Mladí se také zapsali na další možné aktivity, kde se dále mohou neformálně potkávat a rozvíjet své nápady. Proběhlo hodnocení a potvrzení další česko-polské spolupráce i spolupráce se švédskými partnery.

Martina Petrášová, členka ICM Český Těšín