Víte co je kyberšikana, kybergrooming, sexting, kyberstalking, happy slapping, phishing, pharming?

Víte co je co? A víte, co dělat, když se s tím setkáte?

Kyberšikana

Kyberšikana je zneužití informačních komunikačních technologií (zejména pak mobilních telefonů a sociálních sítí), k takovým činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy. Je to tedy jedna z forem šikany. Kyberšikana a tradiční šikana mají jednu věc společnou. Jejich cílem je někomu ublížit nebo ubližovat – ať fyzicky či psychicky. Kyberšikana v mnoha případech dokonce začíná jako tradiční šikana. Kyberšikana je většinou spojená s psychickým týráním obětí, které není snadné poznat.

Nejčastější projevy:
a) Zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv (e-mail, SMS, chat, ICQ, Skype)
b) Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit vybranou osobu (předem připravený fyzický útok, natáčení učitele apod.)
c) Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají nebo ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky)
d) Zneužívání cizího účtu – krádež identity (e-mailového, diskuzního apod.)
e) Provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, tapetování (chatovací místnosti apod.)
f) Odhalování cizích tajemství
g) Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu
h) Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním

Jak se chránit před kyberšikanou a jak se bránit kyberútočníkům naleznete v tomto článku.

Více o kyberšikaně naleznete zde.

Kybergrooming

Kybergrooming označuje jednání osoby, která se snaží vyvolat falešnou důvěru, zmanipulovat vyhlédnutou oběť (nejčastěji pomocí chatu, SMS zpráv, seznamek, ICQ, Skype, e-mailů) a přimět ji k osobní schůzce. Výsledkem schůzky může být nejčastěji sexuální zneužití oběti, fyzické mučení, ale i nucení k terorismu apod. Kybergroomer se staví v komunikaci do pozice osoby, která oběti rozumí, která chápe její problémy, která má pokud možno stejné problémy a pomůže je vyřešit. Snaží se získat ve vztahu k oběti pozici dobrého kamaráda. Útočník zároveň oběť izoluje od okolí např. rodičů či kamarádů (rodiče ti nerozumí, já ano, mně se můžeš svěřit se svými problémy… neříkej o tom ostatním dětem, žárlily by… neříkej o tom mamince… kdybys jí to řekl/a, nenáviděla by tě…).

Etapy:
1 Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť od okolí (osoba mění svoji identitu, je velmi trpělivá)
2. Podplácení dárky či různými službami, budování kamarádského vztahu
3. Vyvolání emoční závislosti oběti na osobě útočníka
4. Osobní setkání
5. Sexuální obtěžování, zneužití

Více o kybergroomingu naleznete zde.

Sexting

Česky sextování. Slovo sexting je složeninou vzniklou ze slov „sex“ a „textování“ = elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. Tyto záznamy (fotografie, video) jsou pak často zveřejněny na internetu – zejména dojde-li k ukončení vztahu mezi mladými lidmi. Dochází tak k poškozování oběti, známy jsou i různé formy vydírání.

Více o sextingu naleznete zde.

Kyberstalking

Kyberstalking je zneužívání internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií ke stalkingu.
(Stalking – zlovolné a úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které ohrožuje její bezpečnost. Mezi nejdůležitější hlavní znaky patří opakované a dlouhodobé obtěžování jiné osoby (ať už známé či neznámé), nevyžádanou a nechtěnou pozorností.)
Jde často o opakované a dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť pomocí dopisů, e-mailů, telefonátů, SMS zpráv, zasíláním různých zásilek s dárky. Obsah těchto zpráv může být příjemný až veselý, ale též urážející, zastrašující. Výjimkou nejsou zprávy původně příjemné, snažící se získat odpověď či kontakt oběti, až později po zprávy urážející, nevkusné či zastrašující. Stalker ve svých projevech dává důraz na přímé či nepřímé výhrůžky, které v oběti budí oprávněný strach a obavy. Stalker má snahu poškodit reputaci oběti (stalker rozšiřuje o oběti nepravdivé informace v jejím okolí).

Happy slapping

V překladu něco jako „spokojené fackování“. Účelem happy slappingu je nečekaně fyzicky napadnout buď mladistvého, nebo dospělého člověka, přičemž komplic agresora celý čin nahrává na mobilní telefon nebo kameru. Získané video poté umístí na Internet (např. YouTube). Video je určeno k tomu, aby pobavilo. Obětí se může stát prakticky kdokoliv.
I když pozor – někdy se může takovéhle chování útočníkům velmi rychle vymstít:
Anglie, 14. únor 2007. Osm mladíků chtělo s tímto záměrem napadnout 31 letého muže. Nevěděli, že ten muž je amatérský boxer. Dva mladíky odvezla sanitka a čtyři policie.

Phishing

Phishing označuje manipulativní postupy, které prostřednictvím zfalšovaných emailů či www stránek přimějí majitele bankovního čtu vyzradit své přístupové údaje k účtu. Oběť obdrží e-mailovou zprávu, která ji nutí přihlásit se k bankovnímu účtu. Ve zprávě je uveden odkaz na přihlašovací stránku. Přihlašovací stránka je ale falešná. Pomocí údajů získaných z této stránky se může útočník připojit k bankovnímu účtu oběti, s nímž pak může nakládat jako jeho majitel (např. převést peníze na vlastní účet).

Pharming

Pharming označuje manipulativní postupy, které mají přimět uživatele, aby útočníkovi sdělil své osobní údaje. Principem je napadení DNS a přepsání IP adresy, což způsobí přesměrování klienta na falešné stránky internetbankingu po napsání URL banky do prohlížeče. Tyto stránky jsou obvykle k nerozeznání od skutečných stránek banky. Ani zkušení uživatelé nemusejí poznat rozdíl (na rozdíl od příbuzné techniky phishingu).

Co dělat, když se s tím setkáte?

Dostali jste se díky elektronické komunikaci do potíží? Šikanuje vás někdo pomocí mobilního telefonu nebo internetových služeb? Vyhrožuje vám někdo nebo se vás snaží pomocí těchto technologií vydírat? Pronásleduje vás někdo? Nevíte, co dělat? Bojíte se o svých problémech mluvit se svými blízkými?
Obraťte se na vyškolené odborníky:

Linka Bezpečí Online (Internet Helpline)
telefonní číslo: 116 111 nebo 800 155 155
web: www.internethelpline.cz
e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
chat: xchat.centrum.cz/lb/

Bílý kruh bezpečí
telefonní číslo: 257 317 110
web: www.bkb.cz

Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče
(funguje denně od 8 do 18 hodin)
telefon: 286 881 059
mobil: 774 089 181

Průběžně aktualizovanou mapu proškolených institucí naleznete zde.

Informační leták nejen o kyberšikaně naleznete zde zde.

Jan Lyko, regionální koordinátor – redaktor, Královéhradecký kraj

Přidej komentář jako první k "Víte co je kyberšikana, kybergrooming, sexting, kyberstalking, happy slapping, phishing, pharming?"

Zanechte komentář