Víte, kolik studentů prvních ročníků navštěvuje střední školy v Praze?

Pololetní vysvědčení na krku a stále u některých chybí rozhodnutí, na kterou střední školu podat přihlášky. Hlavní město Praha zřizuje mnoho typů středních škol. Do prvních ročníků v loňském září nastoupilo přes 12 tisíc žáků.

Více jak šest a půl tisíce nastoupilo na střední školy, kterým říkáme průmyslovky nebo také odborné školy. Těchto šest a půl tisíce žáků zahájilo studium v oborech zakončené maturitou.

Dalších téměř tři a půl tisíc žáků zahájilo studium na pražských gymnáziích. Zatímco se počet žáků na středních odborných školách snižuje řádově o 200 žáků ročně, gymnázia mají stabilní hodnotu kolem tři a půl tisíce žáků.

Nejmenší zastoupení v Praze mají žáci, kteří začali docházet do škol s obory zakončené výučním listem. V září 2010 se ve všech školách s tzv. učebními obory zřizovaných Magistrátem hlavního města Prahy vzdělávalo přes dva tisíce učňů.

Za poslední dvě desetiletí právě obory vzdělání s výučním listem utrpěly nejvíce. Přitom stále víc prahne pracovní trh po odbornících jako jsou elektrikáři, pekaři, chemici a další. Situace se zlepšila u kominíků, kteří byli v posledních letech na školách velkou vzácností. Ale díky silnému mediálnímu tlaku a několika legislativním změnám, důležitých pro obor, nastala změna k lepšímu a tak se kominické řemeslo v Praze opět obnovuje.

V letošním roce se očekává při náboru nových žáků u středních odborných škol a učilišť opět propad. Je to dáno demografickým vývojem, kdy počet dětí v posledních letech neustále klesá, zatímco míst na středních školách zůstává stejné množství. Gymnázia by si přibližný počet žáků měla udržet, u ostatních sledovaných ukazatelů se očekává propad v průměru o 200 žáků u odborných škol a dalších 200 žáků u učilišť. Výhledově se však situace nemá dále zhoršovat a už od roku 2014 se má počet žáků na školách opět zvyšovat.

__

Pavel Dvořák, regionální koordinátor – redaktor, kraj Praha

Přidej komentář jako první k "Víte, kolik studentů prvních ročníků navštěvuje střední školy v Praze?"

Zanechte komentář