Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR

volby

Své právo volit do Poslanecké sněmovny ČR letos využilo 60,84 % voličů, v Jihočeském kraji to bylo 61,74 %. Ukazuje se, že volební účast lehce stoupla oproti volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2013.
Projekt pořádaný ICM Jindřichův Hradec z.s. „Tvůj hlas může rozhodnout“, financovaný grantem vzdělávacího programu EU Erasmus+ a grantem MŠMT si kladl za cíl zvýšit zájem o politiku u mladých lidí, kteří se k volbám letos chystali poprvé. V rámci projektu se konalo několik diskuzí a besed se zákonodárci a politology, proběhla simulace voleb a dvě ankety – na středních školách a online přes webové stránky survio.com.
Podle ankety, které se zúčastnilo 237 studentů z několika středních škol, vyslovilo zájem o volby 59 % „prvovoličů“.
Podle průzkumů agentury Median s.r.o. je letos u věkové skupiny 18 – 34 let volební účast 59 %, což se shoduje s výsledkem ankety „Tvůj hlas může rozhodnout“. Oproti minulým volbám do Poslanecké sněmovny ČR se celkově volební účast zvýšila, a to i u mladých lidí – v roce 2013 se podle průzkumů zúčastnilo voleb pouze 44 % voličů ve věku 18 – 34 let. Internetové ankety se celkem zúčastnilo 1319 „prvovoličů“ a 93,6 % hlasovalo pro účast ve volbách. Takový výsledek je pravděpodobně dán tím, že na internetu si odkaz s anketou otevře ta část lidí, která se o téma politiky zajímá a udělá si čas na vyplnění ankety. Na druhou stranu výsledek ankety na školách je relevantní k celé společnosti, protože mezi oslovenými jsou i ti, kteří se o problematiku voleb nezajímají, odmítají tedy k volbám přijít.
Ukazuje se tedy, že zájem mladých lidí o politiku stoupá – sice pomalu, ale přece jen.

Strukturovaný dialog jasně prokázal, že pokud se na mladé lidi zaměříme, vysvětlíme jim, co je to volební právo, jak fungují volby a jaké mají jako voliči a občané pravomoci, posílí se jejich zájem o politiku a veřejné dění. Tato aktivita prostě nepřestane mít smysl, jelikož volby jsou nejvýznamnějším nástrojem, jak mohou občané rozhodovat o osudu své země, proto je pro budoucnost každé země dobře, když je volební účast co nejvyšší, když občané chtějí být aktivní a rozhodovat o tom, jakým směrem se bude jejich země v následujících letech ubírat.

Za ICM Jindřichův Hradec z.s. Prokop Pithart