Volím s voličským průkazem

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jejich termín byl stanoven na pátek 28. května a sobotu 29. května 2010. Rádi by jste k volbám šli, ale v tyto dny jste mimo místo trvalého pobytu – například zdržujete v jiném městě nebo kraji? I na takové voliče je ve volebním systému pamatováno. Můžete volit na takzvaný voličský průkaz, a to v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Pokud chcete získat svůj voličský průkaz, existují dva způsoby.

První možností je, že se osobně dostavíte na obecní úřad v místě svého trvalého pobytu. Zde prokážete příslušnému úředníkovi svou totožnost. Ten zanese potřebné údaje do úředního záznamu.

Druhou možností, jak získat voličský průkaz je, že zašlete písemnou žádost na obecní úřad v místě vašeho trvalého pobytu. Žádost není předepsaný formulář, a proto interpretace žádosti je pouze na žadateli. Žádost je potřeba opatřit vlastnoručním ověřeným podpisem. Ověření podpisu je důležité, aby se zabránilo zneužití tohoto institutu. Žádost musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději do 7 dnů před dnem konání voleb. To je do 21. května 2010.

Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb – tedy 13. května 2010. Víte-li, že již budete mimo dostupnost vašeho obecního úřadu, může úřad zaslat voličský průkaz na uvedenou adresu v ČR, i do zahraničí. Nebo si můžete pro průkaz dojít osobně přímo na úřad.

Elektronické žádosti nejsou akceptovány a na jejich základě není možné vydat voličský průkaz. Posílejte vždy písemnou žádost s ověřeným podpisem!

Pokud dostanete voličský průkaz, dejte pozor, aby se neztratil nebo nebyl odcizen. Úřad vám náhradní doklad nevystaví.

Voličské průkazy je možné také získat na zastupitelských úřadech v zahraničí, to je prováděno za stejných podmínek jako při vydávání průkazu u obecního úřadu.

Pavel Dvořák, Regionální koordinátor – redaktor, Kraj Středočeský

Přidej komentář jako první k "Volím s voličským průkazem"

Zanechte komentář