VRÁTKA: POMÁHÁME POTŘEBNÝM

cropped-remix

Když jsem vešla do jedné z provozoven, dýchla na mě přímo taková domácí atmosféra. Zaprvé to tam vonělo čajem a různým kořením, a za druhé ti lidé tam byli moc příjemní.

Po celkem náročném dni v práci jsem měla pocit, že jsem vkročila do jiného světa. Myslím, že každý z nás to zažívá každý den. Jdete někam do obchodu a prodavačka či prodavač nejsou v moc dobré náladě a Vy máte pocit, že už je obtěžujete jen tím, že jim chcete udělat tržbu.

V Třebíči se říká, že jediné místo, kde na Vás jsou milí, je transfuzní stanici, kde od Vás v podstatě něco potřebují. Samozřejmě tomu tak není, ale když jsem vešla do Vrátek, jedna pracovnice stála za pultem a ta druhá něco přerovnávala v poličkách. Obě se na mě usmály a bez problému mě zavedly za paní místopředsedkyní Irenou Rybníčkovou, se kterou jsem se potřebovala pobavit o formálních věcech.

Už jen, když procházíte kolem kavárny, nebo dílny či pekárny, je vidět, že ti lidé jsou rádi, že jsou mezi lidmi, a že rádi pracují a práce je baví. Toho je myslím těžké dosáhnout i u zdravého člověka, ale když vidíte někoho, kdo to v životě nemá lehké kvůli svojí poruše či nemoci, že se usmívá a užívá si života, nabije vás to takovou pozitivní energií.

Občanské sdružení Vrátka, teď už z. s. (zapsaný spolek), vzniklo v únoru roku 2008 v Třebíči. Hlavním iniciátorem byla paní Zdeňka Palátová, která přišla o sluch a sama si na vlastní kůži zažila, že lidé s poruchami velmi těžko uplatňují.

Přišla s myšlenkou vlastního spolku, aby tak měla ona sama, ale i lidé podobně či jinak handicapovaní, se uplatnit na trhu práce. Hlavním účelem spolku je zajištění integrační činnosti pro osoby zdravotně postižené a osoby, kterým hrozí sociální vyloučení. Jedná se o pomoc a podporu při integraci společenské, pracovní, kulturní, zájmové a další, která vede k rozvoji sociálních vazeb jednotlivce.

Hlavní činností spolku je integrace handicapovaných do běžného života prostřednictvím jejich zapojení do pracovního procesu za pomoci vytváření chráněných pracovních míst v chráněných provozovnách spolku.

Dále si spolek zakládá na informační, poradenské, publicistické a publikační činnosti zaměřené především na informování handicapovaných o možnosti uplatnění na trhu práce.

Pedagogicky proškolení pracovníci se zaměřují na vzdělávání handicapovaných a osob sociálně vyloučených prostřednictvím pořádání seminářů, školení, rekvalifikačních a kvalifikačních kurzů, přednášek a konferencí směřujících především ke zvýšení kvalifikace těchto osob. Spolek jako takový chce vytvořit takové prostředí pro handicapované a jinak znevýhodněné osoby, aby se samy necítily znevýhodněny. Jde v podstatě o takovou komunitu, která už je v Třebíči natolik známa, že když řeknete Vrátka, tak už každý ví, o co se jedná a kde všude jsou k nalezení.

Co se týče loga Vrátek, bylo vytvořeno až postupem času. Má působit milým dojmem a dát najevo jak uchazečům o práci, tak zákazníkům, že dveře jsou vám tam vždy otevřené.

 

Občanské sdružení pod sebou sdružuje celkem deset provozoven – kavárnu, krámek, pekárnu, trafiky, žehlírnu, bazárek, pedikúru, šicí a výtvarnou dílnu a přírodní zahrádku. Každá z nich je označena logem, takže nelze přehlédnout, kde se spolek angažuje.

Mimo provozovny se Vrátka prezentují na akcích pro veřejnost ve spolupráci s dalšími třebíčskými organizacemi a městem Třebíč.

Lenka Palánová

ICM Třebíč