Výměna mládeže

1

Výměna mládeže v rámci projektu Erasmus+ umožňuje mladým lidem z různých koutů Evropy setkat se a společně příjemně a smysluplně strávit následujících pár dnů svého života. Na projektu účastníci řeší téma zadané pořádající organizací, kdy se učí pomocí neformálního vzdělávání skrze různé aktivity, jakými mohou být workshopy, debaty, role – playing, prezentace a podobně.

Výměny mládeže se mohou účastnit lidé mezi 13 a 30 lety a její délka je minimálně 5 a maximálně 21 dnů.

Zpráva od českých účastníků projektu Umbrella (22.- 30. června) v Dánsku

Nysted

Projekt se konal v Dánsku v malém městečku Nysted situovaném na jihovýchodním pobřeží Lollandu, jednoho z Dánských ostrovů. Mezi účastníky byly: Česká republika, Dánsko, Chorvatsko, Litva, Srbsko, Turecko, a Španělsko. Vysílající organizací bylo ICM Jindřichův Hradec z.s. Tématem projektu byla lidská migrace.

Na místě jsme se dozvěděli, že program si budeme vymýšlet sami, my účastníci. Každý den měla na starosti program jedna země. Hned na první den si vylosovalo program Španělsko. Španělům se jejich den náramně povedl, snad proto, že věkový průměr jejich týmu byl vyšší a účastnici byli zkušenější, a tak poskytli nám ostatním inspiraci a motivaci. My jsme si vylosovali program až na poslední den.

Speed dating – diskuze1

Jednou z aktivit, kterou jsme vymysleli, byla diskuze na téma uprchlíků formou Speed datingu, kdy jsme pokládali otázky a účastníci o nich vždy po dvojicích mohli určitý čas debatovat.

Válka s balónky1

Poté jsme ostatním připravili krušné chvilky při role-playingu, kdy jsme vyhlásili válečný stav a nechali jsme ostatním jen pět minut na to, aby si sbalili všechny své cennosti, které si chtějí vzít s sebou na cestu do nové země. Na našem fiktivním hraničním přechodu jsme jim pak rozdali žádosti o azyl
v češtině a jejím zmateným dotazům a výrazům jsme nevěnovali pražádnou pozornost. Pokud byli hodně neodbytní, mluvili jsme na ně česky. Pouštěli jsme jen ty, kteří vyplnili formuláře o azyl správně a měli s sebou občanský průkaz.

Další aktivita byla vodní válka s balónky, poté jsme vyhlásili období míru a skupinky rozdělené do národních týmů mezi sebou soutěžili v různých disciplínách při našich olympijských hrách. Poslední naší aktivitou byla pantomima na různé globální problémy spojené s ničením životního prostředí a přírodní katastrofy, např. zemětřesení, hladomor, nedostatek pitné vody atp., abychom poukázali na důvody, které mohou lidi vést k masové migraci ze své mateřské země.

Kreslení portrétů (aktivita Srbů)1

Osobně jsem měla na aktivitách ostatních vždy ráda, když pak na konci vysvětlili skrytý význam aktivity a důvody, proč aktivitu vybrali.

Český kulturní večer1

Každý večer pak měla jedna země svůj kulturní program, na kterém měla představit svou kulturu, národní zvyky, národní tance a různé zajímavosti. Samozřejmě nesměla chybět ochutnávka jídla a pití. Myslím, že se nám náš kulturní večer povedl. Připravili jsme pro ostatní kvíz a pro vítěze jsme měli dárek. Poté jsme vybrali tři dobrovolníky a předvedli ostatním naše Tříkrálové koledování.

Lilyi s květinami od nás1

Mezi aktivitami jsme občas měli hodně volného času a tak jsme chodili na pláž nebo do přístavu a také jsme navštívili Lilyi a jejího manžela v jejich Hygge útulném dánském domku. Lilyi nás přišla párkrát navštívit, kouknout se na naše aktivity a podívat na náš poslední kulturní večer. Osobně mi byla velmi sympatická a návštěva jejího domečku je jedním z nejsilnějších zážitků, které jsem si
z projektu odnesla.

Katka Grohmannová, ICM Jindřichův Hradec