Výsledky maturit konaných v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj – Školy v Moravskoslezském kraji již vědí výsledky maturit z jazyka českého, matematiky a cizího jazyka. Po urgencích získali 20. července závěrečnou zprávu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) k letošním státním maturitám. Zpráva obsahuje 250 stran dat, údajů a hodnotících výsledků. Výsledek je potěšitelný.

„Po katastrofálních umístěních v mezinárodních srovnávacích testech je příjemným zjištěním, že v letošních maturitách se pohybuje náš kraj v bodovém zisku mírně nad průměrem ČR. V jednotlivých kategoriích figurujeme mezi 14 kraji na 6.-11. pozici. Úplný žebříček úspěšnosti škol v rámci kraje a ČR jsme však neobdrželi,“ komentuje dodaný materiál náměstkyně hejtmana Věra Palková.

Výsledky jsou prezentovány odděleně ve 14 oborových skupinách – např. gymnázia, lycea, SOŠ ekonomické, SOŠ technické, SOU technické, nástavby, atp. Škola je proto v tabulkách uvedena tolikrát, do kolika oborových skupin spadá – jedna škola může být uvedena současně ve více skupinách, např. ve skupině nástavby, lycea, SOŠ technické.

Výsledky maturit jsou zatím jen předběžné, neboť nezapočítávají závěry tzv. přezkumů. Navíc je nutné počítat s maximálně 95 % přesností. To proto, že zohledňují obě úrovně náročnosti (základní i vyšší) a započítávají i žáky, kteří k maturitě nebyli připuštěni. Bohužel ze zaslaných dat lze vyčíst jen porovnání v jednotlivých oborových skupinách, nikoli porovnatelnou míru úspěšnosti škol v rámci našeho kraje či ČR.

Školy v Moravskoslezském kraji  mají i medailové pozice. Pro ilustraci uvedeme nejúspěšnější školy ze tří oborových skupin: gymnázia, lycea a obchodní akademie, což jsou prestižní obory, o které je velký zájem.

GYMNÁZIA:
1. místo / 2. místo / 3. místo
Jazyk český Wich. Gy.Ova / Gy O. Havlové Ova / Gy Matiční Ova
Cizí jazyk Gy Příbor / Gy Volgogradská Ova / Gy Tigrida Ova
Matematika Wich. Gy Ova / Gy Bílovec / Gy Hlučín

LYCEA:
1. místo / 2. místo / 3. místo
Jazyk český SŠ kap. Jasioka Havířov / SPŠ F-M /SZdrav. Škola Ova
Cizí jazyk OA Český Těšín / SPŠ Opava / SPŠ F-M
Matematika SPŠ elektro Havířov / SPŠ stavební Ova / OA Opava

OBCHODNÍ AKADEMIE:
1. místo / 2. místo / 3. místo
Jazyk český: OA Český Těšín / Mendelova SŠ N. Jičín / OA Orlová
Cizí jazyk OA Český Těšín / OA Orlová / OA a VOŠ soc.Ostrava
Matematika OA Karviná / OA Český Těšín / OA F-M

„Celkové pořadí nebudeme zveřejňovat, neboť našim cílem nemůže být pranýřování neúspěšné školy. Naopak, výsledky využijeme k tomu, abychom společně s vedením těchto škol hledali opatření, která odstraní zjevné nedostatky,“ konstatovala náměstkyně hejtmana pro školství Věra Palková

V současné době vrcholí vyřizování žádostí o přezkum průběhu a výsledků maturitních zkoušek žáků, kteří využili tohoto opravného prostředku, neboť nebyli spokojeni s výsledkem. Žádost o přezkum zasílají buď na MŠMT (pokud jde o didaktický test) nebo na krajský úřad (písemná práce a ústní zkouška). Náš kraj obdržel celkem 64 žádostí letošních maturantů ze 36 středních škol různých zřizovatelů .

Žádosti o přezkum se řeší naprosto objektivně a nezávisle. Žádné známosti vám nepomohou. Česká školní inspekce na školách prověřuje dodržování právních předpisů během maturit (pochybení nebylo zjištěno na žádné škole). Důležitou roli při vyřizování žádostí o přezkoumání průběhu a výsledku písemných prací a ústních zkoušek sehrává součinnost krajského úřadu a CERMATu. Tato expertní součinnost má zásadní význam pro konečné rozhodnutí krajského úřadu a pro posouzení objektivity a správnosti hodnocení zkoušek. Z 65 obdržených žádostí byl výsledek zkoušek potvrzen u 50 případů pouze v 10 případech byl na základě přezkumu změněn, 5 bylo postoupeno MŠMT.

 

Petr Kantor, regionální koordinátor – redaktor, kraj Moravskoslezský

 

Přidej komentář jako první k "Výsledky maturit konaných v Moravskoslezském kraji"

Zanechte komentář