Výstavy v Rainbow Gallery Prostějov

domov

V Prostějově se jednou za dva měsíce koná den vernisáží v Rainbow Gallery sídlící v Kulturním klubu Duha na Školní ulici. Dne 8. března se konaly rovnou čtyři vernisáže. V první výstavní místnosti vystavovali studenti dvou ateliérů z Fakulty umění Ostravské univerzity – Ateliér obalového a knižního designu a Atelier sochy, ve druhé výstavní místnosti se představil Atelier intermédií z Fakulty výtvarných umění v Brně. Další dvě výstavy se konaly ve vestibulu – a to výstava dvou studentek grafiky a zároveň sester – Denisy a Daniely Ponomarevových. Poslední výstava byla instalována pouze na jeden den, jeden vernisážový večer. Byla to výstava Katariny Križanové a prostějovské fotografky Venduly Burgrové, která měla v Rainbow Gallery již dvě samostatné výstavy. Celý večer hudebně doprovodil DJ Jan Papica, který se věnuje tvorbě elektronické hudby pod pseudonymem Yohanan_OG a je členem hudebního uskupení Late Night Djs.

 

Domov

Společná výstava studentů dvou ateliérů Fakulty umění Ostravské univerzity (Obalový a knižní design – Doc. PhDr. Eliška Čabalová, Atelier sochy – Doc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD) představila sochy, grafiky a kresby. Sochy symbolizovaly architekturu a dvojrozměrná umělecká díla zase obklopující krajinu. Sochy působily těžkopádným až brutalistním dojmem,a grafiky a kresby byly naopak velice jemného charakteru.

 

Day off: Final downcycling

Ateliér intermedií FaVU VUT v Brně (vedoucí atelieru: MgA. Pavel Sterec, Ph.D.) dlouhodobě experimentuje s metodou rozšířené mezilidské komunikace a kolektivní tvorby s názvem Otevřená forma. Na konci 50. let 20. století ji začal formulovat a vyučovat polsko/norský umělec a architekt Oskar Hansen. Otevřená forma umožňuje vypěstovat v kolektivu pomocí série cvičení prohloubenou citlivost k nonverbálním, vizuálním a tělesným způsobům komunikace. Výstava v Rainbow gallery byla relikt z jednodenní ateliérové seance v Prostějově, která reagovala na dění kolem prostějovského zastupitele, politika a místopředsedy hnutí ANO. Výstupem byla fotografie u jeho vily a také zvukový záznam proběhlé performance.

intermedia

Třísky z Duhy

Výstavu ve vestibulu kulturního klubu připravily sestry Ponomarevovy. Daniela a Denisa Ponomarevovy pochází z Lanškrouna. Momentálně studují 1. ročník na Fakultě výtvarných umění v Brně, ateliér Kresby a grafiky. Sestry se věnují převážně kresbě, ve které reflektují své niterné světy, výraznou symboliku, spontánní a intuitivní zachycení vnitřních obrazů. Každá se vyjadřuje individuálně, avšak zde se objevují projekty, které zahrnovaly vzájemnou spolupráci. Takovým projektem je i výstava Třísky z Duhy.

ponomarevovy

 

Růžena

Kromě výstav, které mohl návštěvník navštívit celý květen, se v Rainbow Gallery uskutečnila výstava, která trvala pouze pár hodin. Měly ji na svědomí dvě fotografky – Vendula Burgrová a Katarina Križanová. Tato výstava se zabývala ženstvím a symbolikou květiny růže. Nebyla to obyčejná výstava fotografií pověšených na zdech. Jednalo se o instalaci, do které bylo možné vstoupit.

růžena

Další vernisáže se budou konat 10. května v 17 hodin. Tentokrát se sejde výstava Ateliéru tělového designu z Fakulty výtvarných umění v Brně a výstava sochařky a studentky Akademie výtvarných umění v Praze – Nikoly Emmy Ryšavé.

 

Aktuální trendy v tělovém designu

Ateliér Tělového designu z Fakulty výtvarných umění VUT v Brně pod vedením Lenky Klodové a Karolíny Kohoutkové se zabývá tématem tělesnosti, sociálního a veřejného umění. Tvorba
v intencích Tělového designu je kombinací umělecké, intuitivní, konceptuální a sociální citlivosti; čerpá podněty z oblastí humanitních studií, psychologie, gender studies, mediálních studií, postkoloniálních studií, environmentálních disciplín a speciální pedagogiky.

 

Nikola Emma Ryšavá – Overlap

Nikola Emma se vždy zabývala různými kreativními výrazy, takže umění pro ni bylo jasnou volbu. Od studia keramiky přes design dřevěných hraček se dostala až k sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze, do oblasti, ve které se mohla plně realizovat. Práce Nikoly Emmy jsou plné neskutečných, často antropomorfních postav, někdy groteskních, emocionálních a jindy strašidelných. Stvoření často pocházejí z literatury, jejího vnitřního světa a z jejího amatérského zájmu o psychoanalýzu.

 

Autor: Mira Macík, ICM Prostějov

Fotografie: archiv Rainbow Gallery