Význam stáží a programů dalšího vzdělávání

Start line child in sneakers standing next to a yellow starting

V evropském kontextu najdeme dva typy stáží – v rámci vzdělávacího systému a v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci vzdělávacího systému pomáhají stáže studentům získat vhled do různých povolání a odvětví, zatímco v rámci politiky zaměstnanosti fungují stáže jako opatření podpory zaměstnatelnosti ohrožených osob na trhu práce. Na obou úrovních existují v Evropě různé programy v České republice, Dánsku, Německu, Nizozemsku, Rakousku nebo Švédsku. Společným cílem programů je snižovat nezaměstnanost, usnadňovat vstup a návrat na trh práce, podporovat pracovní mobilitu a řešit nedostatek pracovních sil na straně zaměstnavatelů.

Absolvování stáže má na stážisty bezesporu pozitivní vliv. Získáním praktických zkušeností zvyšují svoji hodnotu a uplatnitelnost na trhu práce. „Praxe ve firmách pomáhají uchazečům udělat ten první a nejdůležitější krok při vstupu na trh práce. Získají teoretické a praktické zkušenosti, osvojí si pracovní návyky a zlepší svoji orientaci v pracovním prostředí. Tyto dovednosti pak mohou na trhu práce efektivně zúročit,“ upřesňuje specialistka lidských zdrojů Petra Petrušková z moravskoslezské pobočky společnosti Talentor.Large group of smiling business people. Isolated over white.

V České republice pomáhá v boji s nezaměstnaností například projekt Vzdělávání praxí. Projekt je určen ohroženým osobám na trhu práce, mezi které řadíme uchazeče nebo zájemce o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR a to i jako absolventy, osoby starší 50-ti let, rodiče na/po rodičovské dovolené a nízkokvalifikované. Uchazeč získává praktické zkušenosti, čímž zvyšuje svoji hodnotu a uplatnitelnost na trhu práce. Zkušenosti získané v reálném prostředí formou praxí jsou ze strany zaměstnavatelů vnímány jako výhoda. „Pokud u někoho v životopisu vidím, že měl praxi ve firmě, tak to považuji za velké plus. Je to pro mě známka, že tento člověk na sobě pracoval, aby si zlepšil kvalifikaci a byl dobrý v tom, co dělá.“, potvrzuje Petra Petrušková.

Z druhé strany se do projektu Vzdělávání praxí mohou zapojit zaměstnavatelé působící napříč různými sektory ekonomiky. Jsou mezi nimi jak soukromé firmy, tak organizace veřejného sektoru. Poskytnutí vzdělávání praxí je pro zaměstnavatele možností, jak si vyškolit potencionálního zaměstnance. Nabídnutí praxe nezaměstnaným osobám je vnímáno jako naplňování společenské odpovědnosti firem.

 

Zdroj: Fond dalšího vzdělávání p. o.

Ing. Mgr. Tomáš Odstrčil

Regionální projektový manažer – Moravskoslezský a Olomoucký kraj

 

Poděbradova 1223/61b

702 00 Ostrava

+420 770 102 818

tomas.odstrcil@fdv.cz

www.vzdelavanipraxi.cz

 

Článek zaslalo: ICM Ostrava

www.icm.cz/ostrava

Fcb: Informační centrum pro mládež Ostrava