Vzdělání je lék

Tato tři slůvka každý z nás slýcháme hodně často. Informační centra pro mládež zcela jistě neduhy ve vztahu ke vzdělávání nevyřeší a ani tu od toho nejsou. Mohou, a ve skutečnosti leckterá z nich, i tak skutečně přispívají k léčbě neduhů,  lékařskou terminologií  řečeno, doplňkovými preparáty…

A zvláště výrazné je to zejména v tomto období, kdy v řadě míst již proběhly, probíhají  a v následujícím období ještě bude probíhat celá řada prezentací nabídky středoškolského vzdělávání.  Ať již na celorepublikové  či regionální úrovni.

Například  právě probíhá největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách – EDUCA MY JOB Liberec. A tradičně na něm nechybí expozice Informačních center pro mládež Asociace pro podporu rozvoje informačního systému pro mládež, kterou „jistí“ íčkaři z Lomnice nad Popelkou, Hradce Králové atd.

Možná by i někdo mohl vznést otázku, proč příspěvek třeba nezačíná  o aktivitách Informačních center pro mládež na českobudějovickém Veletrhu Vzdělání a řemeslo. Je to jednoduché a prosté, již 17. ročník je termínově posunut o zhruba dva měsíce a uskuteční se ve dnech 23 – 25.listopadu.  Tato změna termínu tradiční akce, které se tradičně v pozici vystavovatelů účastní i Informační centra pro mládež  Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež nahrála zdejším regionálním „jistitelům“, jihočeským Informačním centrům pro mládež. Při této příležitosti totiž představí další ze svých společných produktů,  který by se dal nazvat  skutečným „doplňkovým preparátem“.

V jihočeských informačních centrech pro mládež totiž finišují práce na katalogu nabídky středoškolského vzdělávání v Jihočeském kraji. Vzhledem k tomu, že již i v některých jihočeských městech proběhly a do Vzdělání a řemesla ještě proběhnou  prezentace nabídky středoškolského vzdělávání, první výstupy produktu jsou však  již distribuovány.  Tento nový  produkt jihočeských informačních center pro mládež je zpracováván na základě dlouhodobé poptávky především rodičů žáků posledních stupňů základních škol . Tomu odpovídá i obsah a struktura, neboť se nejedná  jen o „nějaký“ či  „pouhý“ adresář středních škol a odborných učilišť. Od materiálů tohoto typu se liší především tím, že je prioritně nabídkou  studijních oborů středních škol a odborných učilišť  Jihočeského kraje. A nechybí zde ani doprovodné informace typu, zda-li a za jakých podmínek daná škola řeší, dalo by se říci logistiku studia – stravování, ubytování, kulturně společenské a sportovní vyžití studentů. Nechybí zde ani informace, které si jihočeští íčkaři pojmenovali jako tzv. „přidanou hodnotou“  dané střední školy či odborného učiliště, třeba do jakých projektů formálního i neformálního vzdělávání škola zapojila či zapojuje. Moc a moc Jihočechům byly přitom nápomocny zkušenosti  z projektu profesní diagnostiky COMDI, kdy při diskuzích s rodiči i potencionálními středoškoláky získali celou řadu praktických poznatků.  Moc a moc Jihočechům pomohlo a pomáhá to, že mají i v tomto podporu Jihočeského kraje a že i spolupráce se středními školami a odbornými učilišti  na tomto produktu je až neuvěřitelně pozitivní. Při zpracování tohoto produktu využívají jihočeští íčkaři i dalších zkušeností, mimo jiné i zpracování produktu k jeho co nejefektivnějšímu a maximálnímu využití.  Proto již nyní jsou na základní školy  elektronicky „sypány“  okresní varianty produktu  – jak s využitím „nástěnkovým“ či jednoduchým kopírován předlohy a následným vytvořením sešitku daného okresu  ve formátu  A6. A s přihlédnutím právě ke efektivnímu využití „kopírovací“ verze produktu již ani v okresních formátech nechybí informace například o mezinárodních  identifikačních a slevových kartách pro dětem, mládež, studenty a pedagogické pracovníky,  programu Mládež v akci / včetně výměn mládeže Iniciativ mládeže či Evropské dobrovolné službě/ Eurodesku i projektu Sytykia, atd. A první ohlasy, zejména pedagogických pracovníků základních škol ukazují, že již nyní je produkt úspěšný.  Ostatně svůj názor si můžete utvořit sami, pokud navštívíte ve dnech 23-23.listopadu expozici Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR. Jihočeští „íčkaři“, kteří expozici budou „jistit“  Vaše názory přivítají  a jistě je využijí při zpracování dalších produktů v dané oblasti.

Ani na Moravě na regionálních akcích tohoto typu nebudou  Informační centra pro mládež  Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR chybět. A to třeba konkrétně  na Přehlídkách středních škol Scholaris. Zcela jistě již 10.listopadu v Prostějově, kde se již 17.ročník přehlídky uskuteční ve Společenském domě a v Olomouci ve Střední škole polytechnické, kde přehlídka bude pobíhat ve dnech  23- 24.listopadu.  Tyto přehlídky „jistí“ asociační prostějovští íčkaři.

Zdroj Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež,  www.icmcr.cz


Václav Pavlík Regionální koordinátor / redaktor Kraj Jihočeský

 

Přidej komentář jako první k "Vzdělání je lék"

Zanechte komentář