Vzdělání je základ pro budoucnost mladého člověka

cropped-remix.png

Už od mala se dětem vštěpuje myšlenka, že na učení, škole a vzdělání záleží.  Mnohým to dojde až časem, kdy hledají možnosti uplatnění a chtějí se osamostatnit. Kdo se neučí a nesbírá znalosti během mladých let, zůstává stát na místě bez posunu vpřed nebo musí vše dohánět později.

Některé věci nelze vrátit zpět, učit se musíme.

Pokud mladý člověk nevěnuje od počátku svému vzdělání pozornost a jak se říká, „prochází školou se čtyřkami“ nebo ji „fláká“ a má hodně zameškaných hodin, může pak hořce zaplakat nad faktem, že se nedopracuje ke konečnému výsledku a nenaplní si své sny a představy. Při nedostatečných znalostech je velkou pravděpodobností, že u maturity nebo na konci posledního ročníku skončí bez potvrzení o úspěšném dokončení studia a tím si znesnadní cestu jít dál.

Škola a vzdělání je základ.

Co se naučíte, většinou využijete i při povolání, které tomu odpovídá. Školu si vybíráme podle toho, jakou chceme mít budoucnost a jakým směrem se chceme ubírat. Každý si hledá vzdělání, které ho naplňuje a specifikuje jeho znalosti a dovednosti.

Avšak ne všem mladým se chce učit. Vzdělávání není snadné a vyžaduje určitou disciplínu, dřinu a oběť
v podobě vyčerpanosti, testů, zkoušení u tabule, stresu. Tím si musí a musel projít každý, bez práce nejsou koláče. Pokud skončí mladý člověk na počátku svého rozvoje pouze se základním vzděláním, zavře se mu na nějaký čas cesta jít dál.

Mít maturitu nebo výuční list je důležité!

V dnešní době je běžné, že zaměstnavatel trvá alespoň na maturitě nebo dokončeném oboru. Těm, kteří mají pouze základní vzdělání, a nepodařilo se jim z nějakého důvodu ukončit školu, zůstává možnost:

  • Vše se doučit jako samouk (jazyky, obsluha grafického programu, tvořit web, psát texty nebo různé manuální dovednosti).
  • Další možností je opakovat závěrečnou zkoušku a pokusit se získat papír o ukončení školy, někdy nabízí škola dvě až tři opravné zkoušky a v konečném případě i opakování posledního ročníku. Záleží na domluvě.
  • Pro jiné, co školu vzdali a umí nějaký cizí jazyk, je řešením stáž nebo brigáda v zahraničí a učení se různým činnostem – ve skladu, v administrativě. Čím více zkušeností nasbíráte, tím větší máte šanci najít uplatnění na trhu práce u nás i ve světě.
  • Pokud máte jen základní školu a zůstali jste hned doma, můžete se pokusit získat brigádu nebo pracovní pozici, kde hledají někoho bez papíru o vzdělání. Mnohdy se však jedná jen o manuální práci.

Důležité je pamatovat na skutečnost, že ať se děje, co se děje, vždy máte možnost seberealizace a je naděje jít někam dál. Jen nepolevujte a snažte se učit a co nejvíce vzdělávat. Jestli si neumíte poradit sami a potřebujete pomoci, můžete se obrátit na naše ICM.

Pro ICM Cheb

Hana Šnajdrová