Vzdělávací systém v Egyptě

Vzdělávací systém v Egyptě může být rozdělen na 2 systémy. První vládní systém/státní  a druhý soukromý systém. O tom, jak se mohou místní děti a mládež vzdělávat vypráví Ahmed Refaat, egypťan, který studoval v Egyptě a v Německu. Dnes pracuje jako inženýr a navrhuje ultrazvuková zařízení používaná v kardiologii. Vládní systém je základním systémem v zemi, tento systém je dostupný pro každého egyptského občana žijícího v Egyptě a 85% egyptských studentů chodí do státních škol.

Ve státním systému studenti neplatí žádné poplatky za výuku, protože Ministerstvo školství je za toto zodpovědné, ale tento systém je považován za špatný, protože otevírá dveře každému, ať už se chce učit či nikoliv a ať je bohatý či chudý, užívá si tak výhod tohoto systému. Vzdělání v Egyptě se dělí na stupně, první stupeň je Základní stupeň (před univerzitní) a druhý stupeň je Univerzitní stupeň. Každý stupeň má své vlastní ministerstvo, což znamená, že v Egyptě máme dvě ministerstva zodpovědná za vzdělávání-školství. Hlavní výhody státního systému jsou, že dovoluje vzdělávání každému a hlavní nevýhodou je, že státní školy mají „ubohé“ způsoby vzdělávání.

Například: ve školách můžete najít více než 40 nebo 45 studentů ve třídě, což je vysoký počet. Samozřejmě, že nemohou mít 45 počítačů pro tyto studenty, aby se na nich učili, takže učitel dělá svou práci a nestará se, jestli studenti rozumí či ne a to pak vede rodiče, aby děti dostávali soukromé hodiny na všechny předměty. Stejný případ je na univerzitním stupni. Ale v současné době vláda začíná tvořit soukromé školy a výukovým jazykem je AJ vedle škol zdarma, kde je výukovým jazykem Arabština.

Na druhou stranu můžeme zde najít soukromý systém, který je dostupný pro velmi bohaté lidi a cizince, kteří žijí v Egyptě. Samozřejmě, že v tomto systému naleznete méně studentů a lepší učitele a velmi dobrou péči o studenty, protože toto vzdělávání je velmi drahé. Tento systém může být od základních škol až po univerzity a vláda nad ním nemá žádnou kontrolu.

Tento systém je podobný evropskému nebo americkému systému a nyní v Egyptě cizí země začínají otevírat své univerzity, které dovolují studentům studovat stejné předměty jako jejich kolegové doma.

Například: A.U.C (Americká univerzita v Káhiře), Německá univerzita, Kanadská univerzita a Francouzská univerzita. Samozřejmě, že studenti, kteří dokončí takovou univerzitu, mají stejný diplom/licenci jako jejich kolegové v té zemi, kde univerzita sídlí a umíte si představit kolik to stojí?

Nakonec bych rád řekl, že vláda podporuje studenty, kteří získají nejvyšší známky na státních školách a na univerzitě, aby dokončili své studium v cizí zemi. Vláda je zodpovědná za pokrytí všech nákladů na vzdělání.

V Egyptě můžete také najít výuku Islámu, v tomto případě studenti studují Korán a samozřejmě, že mají školy, které také patří státnímu systému, ale s jiným ministerstvem a tito studenti chodí na AL AZHAR univerzitu (největší islámskou univerzitu v islámských zemích).

Autor: Ahmed Refaat, Egypt

Přeložila a upravila Hana Šnajdrová, regionální koordinátorka – redaktorka, kraj Karlovarský

Přidej komentář jako první k "Vzdělávací systém v Egyptě"

Zanechte komentář