Waldcamp 2017

backpack

Za toleranci a mírové soužití

Je tomu již 25 let, co vznikla myšlenka uspořádat pro děti z obce Jacobsdorf nedaleko Frankfurtu nad Odrou ve spolkové zemi Braniborsko nenákladnou víkendovou akci. Zasloužil se o ni pan dr. Detlef Gasche, jenž tím chtěl dát impuls k pestřejšímu životu ve své obci. Spolu s dalšími nadšenci našli vhodné místo v přírodě obklopené loukami, lesy a vodou. Již první ročník se vydařil, a proto bylo rozhodnuto o dalším pokračování.

Waldcampu se postupně zúčastnilo stále více dětí, a tak byl vytvořen trvalý tým organizátorů, který akci dlouhodobě připravuje. Projekt, který se mezitím stal tradicí, získal širokou podporu příslušných regionálních orgánů, firem a soukromých subjektů jako akce určená dětem a mladistvým. Vznikla tak smysluplná alternativa ke školnímu stresu a stresu všedního dne.

Nyní Waldcamp svým významem překračuje i hranice zemí. Ve světle dnešní ne zcela utěšené situace ve světě, kdy se objevují i známky nenávisti vůči jiným kulturám či národnostem, usilují pořadatelé o to, aby se děti formou soutěží a her poznávaly, odbourávaly tak možné předsudky a učily se spolu vzájemně vycházet. Ostatně heslo „Za toleranci a mírové soužití“, které je podtitulem Waldcampu, to jasně vyjadřuje. Proto se kromě většiny německých dětí akce účastní i děti jiných národností. Pro svou blízkost jich již 8 let přijíždí nejvíce z Polska, malá skupina dětí žijících dlouhodobě v Německu je ze Sýrie, již dvakrát se účastnily děti příslušníků mongolské ambasády v Berlíně a svou čtyřnásobnou účastí se mohou pyšnit i české děti z DDM hl. m. Prahy v Karlíně.

Že tomu tak může být, vděčí DDM panu Janu Erazimovi, jehož s dr. Gaschem pojí více než 35 let přátelství navázané na tehdejším výměnném dětském táboře v německé obci Serwest. Tam se podle svých slov pan Gasche inspiroval, když sledoval aktivitu a činnost české skupiny. Tuto inspiraci pak vložil do svého projektu ve formě her, které jsou nyní s různými obměnami každoročně pro Waldcamp připravovány.

Waldcamp probíhá každý rok na jiné téma, děti zde zažijí nejen legraci, ale mohou se i lecčemu přiučit. Při čtyřnásobné účasti se české děti např. dostaly do roku 3014 a zažily návštěvu z jiných galaxií, v r. 2015 se naopak ocitly ve středověku, rok nato se při cestování časem podívaly do říše roztodivných zvířat, kde se konal karneval, a letos dospěly až na Olymp, aby se účastnily tamního setkání bohů z celého světa, kteří se radili, jak skoncovat s lidskou nenávistí a netolerancí.

Co nás čeká příště? Možná něco z doby digitální…?

 

DDM hl. m. Prahy