ZÁMEK VE VELKÝCH LOSINÁCH NA ŠUMPERSKU

losiny3

Zámek Velké Losiny se nachází v obci Velké Losiny v okrese Šumperk, v krajině předhůří Hrubého Jeseníku. Zdejší zámek stojí na místě někdejší středověké tvrze. Místo proslulo nechvalně známými čarodějnickými procesy, které se zde odehrávaly v letech 1678 -1696. Jedná se o renesanční zámek s arkádami, freskami a sgrafity. Zámku dominuje osmiboká věž připomínající městské strážní věže. Původní část zámku, dochovaná téměř v nezměněné podobě, je dokladem života starých šlechtických rodin 16. století. V 17. století byl zámek rozšířen a v současné době je obklopen krásným parkem.

losiny4Interiéry zámku nesou pečeť od renesance až po klasicismus. Opravdovým klenotem je Rytířský sál s renesančním stropem, který je ozdoben dřevěnými kazetami. Za zhlédnutí stojí i třímetrová majoliková kamna z roku 1587, renesanční příborník z roku 1600, stropní a nástěnné fresky zámeckých kaplí.losiny6

Areál zámku je památkově chráněn, v roce 1995 byl prohlášen národní kulturní památkou. Je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav) a je přístupný veřejnosti.

Něco z historie

Předchůdcem dnešního zámku byla vodní tvrz, která patrně vznikla již někdy ve 14. století. Roku 1496 získali tvrz Žerotínové. Stará tvrz ale novým majitelům nevyhovovala, a tak začala být roku 1531 přestavována na renesanční zámek. Iniciátorem přestavby byl Jan mladší ze Žerotína. Tento velmož se zasloužil o vznik nedaleké papírny a také nechal vybudovat velkolosinské lázně.

V období náboženských nepokojů se losinští Žerotínové postavili na stranu protestantských stavů, ale po jejich porážce přišli o tři čtvrtiny svého majetku – poslední čtvrtinu měli prodat. Na svých losinských statcích ale zůstali, a dokonce je v roce 1642 od Habsburků za 100 000 zlatých vykoupili zpět s podmínkou, že do tří měsíců přestoupí na katolickou víru. Jan Jetřich ze Žerotína a jeho bratr Přemek II. tak však nikdy neučinili. Učinil to až Přemek III., syn Přemka II. Ten, ze strachu před církevními hodnostáři, odmítl svého otce pohřbít v rodinné hrobce (jeho tělo bylo pohřbeno losinskými sedláky). Přemek III. zahájil raně barokní přestavbu zámku, ale již ji nedokončil (zemřel roku 1673).

Jako regentka tří nezletilých Přemkových dětí a správkyně pozůstalosti se k moci dostala pověrčivá Přemkova sestra Angela Sibylla z Galle, rozená Žerotínová, na jejíž popud byly rozpoutány čarodějnické procesy, které vedl samozvaný inkvizitor a nedostudova-ný právník Jindřich František Boblig z Edelstadtu. Toto běsnění zastavil až plnoletý Jan Jáchym ze Žerotína roku 1696. Jan Jáchym byl velice vlivný šlechtic, mimo jiné císařský komoří a přísedící nejvyššího soudu pro Moravu. Za jeho působení byl zámek rozšířen o dvoupodlažní barokní křídla s arkádovými ochozy. Úpravy pokračovaly i po smrti Jana Jáchyma.

Na počátku 19. století se zdejší Žerotínové dostali do finanční tíže, a tak zámek prodali Lichtenštejnům. Po osvobození v roce 1945 získal zámek stát. 

losiny1

Otevírací doba

Duben a říjen: víkendy a svátky                   9 – 16 hod.

Květen, červen a září: denně mimo pondělí   9 – 17 hod.

Červenec – srpen: denně mimo pondělí          9 – 18 hod.

Poslední prohlídka začíná hodinu před koncem návštěvní doby.

 

ICM Šumperk