Zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje

52838902_1213288325491608_6896595460119592960_o

Dne 30. 1. 2019 se konalo první zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje.
Toto zasedání bylo celodenní a mělo několik částí. V první části dne se členové KPDM PK společně seznámili, protože se toho dne účastnilo mnoho nových zástupců ze středních škol a gymnázií Plzeňského kraje.

Na svém zasedání probírali plánované akce, které se budou konat do konce školního roku. Těmi nejvýznamnějšími jsou například: Řekni NE stigmatu – vzdělávací dopoledne pro žáky základních škol, které má za úkol motivovat k odbourávání stigma kolem tématu psychických poruch. Pohled na nemocného – psychický neznamená být blázen.

IMG_5034
Akce Mladí volí do EU: „Tato akce je velice podobná minulému ročníku. Chceme přiblížit studentům Evropský parlament, jeho důležitost a funkčnost na základě komunikace s europoslanci, aby mladí pochopili důležitost a funkčnost tohoto parlamentu a potřebnost jít k volbám do evropského parlamentu,“ řekla nám Simona Andersová, vedoucí informačního centra pro mládež a koordinátorka KPDM PK.

IMG_4991
Mladí volí, pořádá KPDM PK vždy u příležitosti voleb pro studenty ŠŠ, kteří při této aktivitě mohou navazovat dialogy s politiky a jinými osobnostmi, aby lépe pochopili důležitost voleb.
Parlamentní výměna zkušeností ve spolupráci s Národním parlamentem dětí a mládeže v Praze je další akcí, kterou členové parlamentu připraví v letošním roce.
Po jednání parlamentu se členové přesunuli na oběd do restaurace a poté na společné zasedání s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem, které probíhalo v sále Zastupitelstva na Krajském úřadě. S panem hejtmanem proběhla velice zajímavá diskuse na téma školství, maturit z matematiky a další vzdělávání na vysokých školách.

Na tomto zasedání byly také přítomny Mgr. Ivana Bartošová – náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu, JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA  – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Bc Eva Tischlerová – ředitelka SVČ RADOVÁNEK. Hostem byl Mgr. Lukáš Vlček – ředitel Krajského centra vzdělání a jazykové školy Plzeň a Mgr. Pavla Chocholová, kariérní poradkyně.

Pan hejtman promluvil ke členům parlamentu a poté ho místopředseda KPDM PK Jan Jirmus seznámil s plánovanými akcemi parlamentu pro tento školní rok.

Jaroslava Havlíčková seznámila studenty se zajímavými projekty v Plzeňském kraji, které Odbor školství mládeže a sportu zaštiťuje.  Slovo také dostala Eva Tischlerová, která studentům nastínila plánovanou přeshraniční spolupráci s městy Weiden a Regensburg.
Jako poslední z hostů ke členům Krajského parlamentu dětí a mládeže promluvila Ivana Bartošová, která hovořila o problematice školství a radila studentů, jak komunikovat se svými učiteli a jak řešit případné problémy.

Následná diskuze se nesla na téma kariérního poradenství, do které také přispívali svými názory nejen členové, ale i přítomní odborníci.
Celé jednání ukončil místopředseda Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje Jan Jirmus, který všem popřál příjemný den a rozloučil se s hosty.

Kontakty:

www.radovanek.cz

www.icmplzen.cz

www.kpdmpk.cu
Bc. Simona Andersová

Vedoucí Informačního centra pro mládež

A pracoviště Staniční

e-mail: andersova@radovanek.cz

tel.: 777 495 746