Zážitková hra

01 uvodni foto

Se začátkem nového školního roku si můžeme zavzpomínat na konec toho minulého, který všude probíhal jinak. Na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově byl ve znamení zážitkové hry. Ta probíhala ve dvou termínech a všichni studenti se tak mohli zúčastnit zábavy, kterou pro ně nachystali Magda a Martin ze školního klubu a střediska volného času. Právě s nimi úzce spolupracuje prostějovské Informační centrum pro mládež, a tak máme jedinečnou příležitost vám zprostředkovat všechny zážitky.

02 Magda vysvětluje pravidla                                                                                                                                                                                              Magda vysvětluje pravidla

Dopoledne studenti strávili na Rajské zahradě u kostela Povýšení svatého Kříže, kde jim bylo poskytnuto zázemí a hlavní stanoviště, ale zážitková hra probíhala i v samotných ulicích Prostějova.

Zážitková hra se nesla v duchu umění a malířství, cílem bylo naplnit obrazárnu způsobem, který by vynesl skupině co největší počet bodů. Každý tým, tvořený přibližně šesti členy, si musel rozmyslet, jakou funkci každý z hráčů zastane. Dva členové týmu, říkejme jim např. nákupčí, zůstali po celou dobu hry v Rajské zahradě a plnili logické úlohy. Jednalo se např. o rozluštění šifry, která v sobě nesla životopis malíře nebo o překreslení obrazu do „šachovnicového“ podkladu. Za každou správně vyplněnou úlohu si mohli vzít sedm kartiček se jmény různých malířů. Tyto kartičky předali ostatním členům týmu, kteří s nimi běželi plnit úkoly na různá místa v Prostějově. Po jejich splnění získali razítko a kartičky přinesli zpět nákupčím. Nákupčí za každou takovou orazítkovanou kartičku získal část obrazu, který postupně lepil do brožurky, tzv. obrazárny. Ačkoli body bylo možné získat za každou část obrazu, největší výnos mělo sestavení kompletního díla, případně všech děl od jednoho konkrétního autora. Roli tak nehrála pouze rychlost, ale hlavně skupinová koordinace a logické uvažování. Zvolení správné strategie, bylo od začátku jasně tím nejdůležitějším krokem.

03 Studenti při plnění jednoho z úkolů                                                                                                                                                                                   Studenti při plnění jednoho z úkolů

Bylo skvělé pozorovat, že žáky nebaví pouze samotná hra, ale i umění. Ačkoli se v počátku možná zdáli vystrašení z výslovnosti cizích jmen, jako Salvador Dalí, Rembrandt, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh nebo Pablo Picasso, postupně tréma opadla a dokonce došlo i na komentování a hodnocení samotných děl.

Všichni žáci i studenti byli odměněni sladkou tečkou a pro první tři místa byla připravena týmová výhra, kde balíčky přímo praskaly sladkostmi. Nikdo tak neodcházel domů s prázdnou, a jak se říká – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

04 Martin gratuluje soutěžícím                                                                                                                                                                                                       Martin gratuluje soutěžícím


 

Autor: Ivana Kocourková

Stanislava Rotterová, regionální redaktor, ICM Prostějov