Ze života studentky – chemie je věda

cropped-remix.png

Po proflákaných vánočních prázdninách se začínám připravovat do školy. Úkol z němčiny mám hotový a vrhám se do příprav na bezpočet zákeřných testů. Zbaběle přeskakuji fyziku, protože si nejsem jistá, jestli se mám snažit pochopit, jaké mohou nastat stavové změny ideálního plynu z energetického hlediska, nebo zjišťovat, jaký je rozdíl mezi izochorickým a izobarickým dějem.

Prozatím si odpírám dějepis a historii Přemyslovců, to bude až za odměnu na konec, a vrhám se na chemii. Dnes se chci naučit, jak vypočítat pH.

Ze sešitu na mě vypadne lístek s úlohami na procvičování. „I na tebe dojde,“ slibuju mu: „jen tady musím zjistit, o co vlastně jde…“ A jímám se ponořit do tajů svého sešitu na chemii. Úkol je jasný: najít všechny vzorečky, které mi můžou pomoct, vypsat si je a zjistit, co znamenají.

Matně si vzpomínám, že ve škole jsme používali kalkulačku. Rozhodně ji tedy vytahuju z tašky a zadávám do ní první příklad: log 4,72 × 10₁₂. „Syntax ERROR“ hlásí mi kalkulátor.Nevzdávám se a dál listuju sešitem, doufajíc, že narazím na něco, cokoliv, co mi pomůže vyřešit ty zpropadené rovnice.

A nacházím: -log, v zeleném kroužku a hned vedle SHIFT log –x, v trojitém zeleném obdélníčku. Vzorečky! Ihned do kalkulačky zadávám novou rovnici. –log(4,72 × 10-₁₂). A dobírám se prvního, kýženého výsledku. Sláva! Takto vypočítám ještě jeden další příklad, jehož řešení máme v sešitě.

Plná čerstvě nabytého elánu a sebevědomí se vrhám na třetí příklad. A krachuji. Z nevysvětlitelného důvodu pro tenhle příklad vzoreček nefunguje. Ani ten druhý se výsledku v sešitě vůbec neblíží. V zoufalství se vrhám k počítači a snažím se vygooglit, proč tomu tak je. Jenže se dostávám jenom do potrhlých diskuzí, ve kterých nerozumím ani jediné souvislé větě. Pro představu úryvek jednoho z komentářů pod příspěvkem o definici oxoniových kationtů:
„Tato informace rozhodně nepochází z žádné učebnice chemie. Patrně vznikla nepochopením problematiky disociačních rovnováh. Pro disociaci oxoniového kationtu platí rovnice:
H3O+ <=> H+ + H2O. K = [H+]*[H2O]/[H3O+] ; Aby [H2O] bylo rovné cca 56mol/dm3, musí jít o velmi zředěný roztok. Za takového stavu bude koncentrace [H+] – volných protonů – blízká 0. Aby existovaly volné protony, muselo by jít o roztok velmi silné kyseliny a navíc ve vysoké koncentraci. Za takové situace by koncentrace volných molekul H2O byla daleko menší i díky klastrům s anionty kyseliny. Autor tohoto výroku patrně klade rovnost mezi [H+] a [H3O+], což je samozřejmě nesprávné.“
Uvažuji nad tím, že tento komentář nahlásím pro matoucí informace a ohrožení psychiky civilního obyvatelstva.

Může být pH záporné? Jestli ne, narážím na další, pravděpodobně neřešitelný problém.

Dospěla jsem k zajímavému poznání. Je rozdíl mezi koncentrací H₃O a koncentrací OH. Dokonce je mezi nimi i nějaký vztah, takže když znám jednu koncentraci, tu druhou můžu dopočítat. Jen ještě nevím, jaký je to vztah. Ano! Přišla jsem na to! Našla jsem vztah mezi koncentrací OH a H₃O! Už chápu zápis z prvních patnácti řádků.

Po přibližně dvou hodinách se rozhodnu, že napíšu domácí úkol z češtiny. S nadšením se vrhám do slohu o Vánocích, neboť to je činnost kreativní, nematematická, a tudíž mě blízká.

 

Veronika Slavíková, ICM Jilemnice