Zkvalitnit odborné školství v Praze jde!

Program pro zkvalitňování výuky a obecně středního odborného školství v Praze nevymýšlí úředníci pražského magistrátu od stolu. V rámci projektu ŘEMESLO ŽIJE! II, o kterém jsme vás již informovali, a který je zaměřen na zkvalitnění učňovského školství v Praze, vznikla pracovní skupina expertů, která na základě vyhodnocení oborového screeningu navrhuje témata a postupy pro zkvalitnění odborného vzdělávání pro žáky i jejich pedagogy.

Expertní skupina při stanovování témat

Expertní skupina, která má proměnlivý počet členů, ale která si drží vysokou odbornost pro podpořené obory v rámci projektu ŘEMESLO ŽIJE! II, v minulém týdnu vypracovala tématické okruhy pro další vzdělávání pedagogů – učitelů odborného výcviku a odborné výchovy na pražských středních školách. Cílem je prostřednictvím kurzů seznámit učitele s novými technologiemi, materiály a postupy, které se v daném oboru používají. Tyto nové zkušenosti by pak měli učitelé předat svým žákům.

Na druhé straně nejlepší z pražských učňů budou moci vyzkoušet nové technologie také v praxi, a to v rámci tzv. TOP KEMPŮ.  To je nástroj, kdy se žáci dostanou do reálného provozu se špičkovým odborníkem, který je naučí pracovat s technologiemi a materiály, se kterými by se v normální výuce nesetkali. Navíc na některých školách pro obor Truhlář,  Kuchař a Zámečník začnou od září fungovat takzvané Výukové polygony, což je v podstatě umístění žáka do reálného výrobního procesu u sociálních partnerů škol v jeho oboru, a to tak, že polygon bude fungovat podle možností žáků. Například pro výukové účely lze výrobu zastavit nebo pozastavit a názorně si vysvětlit, kde je problém a ten pak odstranit. To v běžném provozu nelze uskutečnit a žáci tak během svých současných praxí spíše pracují jako pomocní pracovníci bez možnosti různé technologie a nástroje přímo ovládat. Kde budou vznikat TOP KEMPY a vybrané Výukové polygony doporučuje expertní skupina na základě vyhodnocení předložených návrhů škol nebo oborového screeningu.

Co expertní skupina doporučuje můžete kontinuálně sledovat na portálu k podpoře odborného školství v Praze – http://www.remeslozije.cz, kde jsou umístěny zásadní informace o probíhajících aktivitách.

Projekt ŘEMESLO ŽIJE! II je spolufinancován z prostředků Operačního programu Praha adaptabilita a Evropského sociálního fondu.

__

Pavel Dvořák, regionální koordinátor – redaktor, kraj Praha

Přidej komentář jako první k "Zkvalitnit odborné školství v Praze jde!"

Zanechte komentář